Handlingsplan 2b

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Gallrad 2013-12-12

Innehåll

Övergripande miljömål 2

Minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen

Detaljerat miljömål b

Genomför minst 1 dialogtillfälle och informationstillfälle per år angående miljöfrågor till 2014-12-31

Miljöaspekt

Intern dialog och information kring miljöfrågor.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Jonas Andréasson

Slutdatum: 2014-12-31

Total ekonomi: 280 timmar.


Åtgärder

Ordna seminarieverksamhet/ informationstillfällen kring nya LundaEko-punkter som berör SBK.

 • Resursbehov: 80 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson,
 • Färdig: 2014-12-31,
 • anm.: Förbättra uppföljning av statistik i "Superregistret".

Aktiviteten pågår. (2013-03-18)

Ordna extern dialog/ informationsmöten kring miljöfrågor med politiker

 • Resursbehov: 200 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson
 • Färdig: 2010-12-31,
 • anm.: Genomförs som dialogtillfällen med politiker. (Fortsättning av tidgare liknande projekt)

Aktiviteten är genomförd men arbetet fortsätter löpande. (2013-03-18).

Genomföra utvärdering av 2 planprojekt

 • Resursbehov: 100 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson och Ole Kasimir,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Två planer är utvlada för utvärdering. Det kommande superregistret underlättar framtida utvärderingar.

Då arbetet inte genomförts på grund av resursbrist hos de utvalda ansvariga så påtalas möjligheten att i stället se till att ordna en student/examensarbetare att genomföra denna jämförelse. Ansvarig för detta blir Jonas Andréasson i dialog med övriga i Ledningsgruppen.(2013-03-18).

Nyckeltal

-

Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs.

-

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Personliga verktyg