Kemikaliehantering

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Denna rutin säkerställer att kemiska ämnen hanteras på ett sätt som uppfyller Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.


Genomförande


Innehåll

Definition

Med kemiska ämnen menas varje grundämne och kemisk förening, ensamma eller i blandning, naturligt förekommande eller tillverkade, avsiktligt eller oavsiktligt förekommande. I texten nedan skrivs kemikalier som synonymt med kemiska ämnen.


Inköp

  • Vid inköp av kemikalier väljs den minst miljöstörande om likvärdiga produkter finns (se inköpsrutin).
  • Vid inköp krävs alltid säkerhetsdatablad på svenska av leverantör/tillverkare. Nya säkerhetsdatablad sätts in i säkerhetsdatablads pärmar.
  • Inköpsansvarig är ansvarig för att Inköp följs.


Märkning

Hälso-, miljö- och brandfarlig produkt ska vara märkt med produktens namn, farosymboler och farobeteckningar samt riskfraser. Detta gäller även om kemikalier förvaras i andra förpackningar än originalförpackningen.


Förvaring

Kemikalierna förvaras i förråd i källaren på Kristallen på betryggande sätt.


Användning

Vid kemikaliehantering se gällande säkerhetsdatablad för respektive kemikalie.


Resthantering

Respektive verksamhetsansvarig är automatisk ansvarig för korrekt hantering och bortforsling av kemikalieavfall.


All personal är ansvarig för att följa punkterna märkning, förvaring, användning och resthantering.

Personliga verktyg