Ledningsgruppens genomgång

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

Då miljösamordnaren ingår i förvaltningens ledningsgrupp i form av avdelningschef så tas miljöledningspunkter upp kontinuerligt under kalenderåret. Kontinuerligt skrivs ett miljöledningsprotokoll på de punkter som tas upp, samt årligen - vid ett tillfälle - sammanställer dessa. De punkter som inte berörts gås då igenom, beslutas och protokollförs i form av ledningsgruppens genomgång.

Förvaltnings-/bolagsledningen ska minst en gång per år göra en översyn av hela miljöledningssystemet för att se om det fungerar som det är tänkt och för att bedöma behov av förbättringar/ändringar. Ledningens genomgång ska innefatta:

• mål och hur förvaltningen/bolaget arbetar för att uppnå målen samt miljöprestanda (indikatorer)

• föregående revisionsrapport inklusive åtgärder

• övriga relevanta avvikelser/förbättringsförslag inklusive åtgärder

• ändrade förhållanden inklusive utveckling av lagar/bindande krav och hur de följs samt eventuella förändringar i miljöaspektlistan, risker och möjligheter och omvärldsfrågor

• resursbehov

• beslut från föregående ledningens genomgång enligt protokoll

• övriga möjligheter till förbättringar

• Bedömning av huruvida miljöledningssystemet är tillräckligt och verkningsfullt?


Ledningens genomgång ska protokollföras och beslut om åtgärder/ändringar antecknas


Miljösamordnaren ansvarar för att bereda underlaget för ledningens genomgång.

Personliga verktyg