LundaEko Mål 6.4

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

6.4 2016 ska minst 30 procent av nybyggnationen i Lunds kommun, som geografiskt område ske enligt Miljöklass A avseende energi i Miljöbyggprogram Syd eller motsvarande.10<ref>10 Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ska, från den 31 december 2020, alla nya byggnader vara nära noll-energibyggnader. Nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska uppfylla samma kriterier efter den 31 december 2018</ref>

Personliga verktyg