Tidsplan för miljöledningsarbetet

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Syfte Denna rutin säkerställer att miljöledningsarbetet sker med jämn fördelning över året.

Genomförande I nedanstående tabell anges återkommande aktiviteter i miljöledningsarbetet samt vem som ska bereda ärendet och vem som har ansvar för att godkänna att aktiviteten har blivit genomförd.

+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
| Kvartal        | Aktivitet               | Beredande ansvar | Ansvarig/ Godkänner  |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|1 (januari–mars)    | -Miljöredovisning            |  MS        |  FC          |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|2 (april-juni)     | -Internrevisionstillfälle 1(alternativ) |  MS        |  FC          |
|            | -Ledningens genomgång          |  MS        |  FC          |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|3 (juli-september)   | -Uppföljning av åtgärder vid avvikelser |  MS        |  FC          |
|            | -Uppdatering av miljöaspektlista    |          |             |
|            | (vart tredje år 2010, 2013…)      |  MS,MLG      |  FC          |
|            | -Miljösamordnaren går igenom utbildnings|          |             |
|            | behov på respektive avdelning.     |  MS        |  L           |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|4 (oktober-december)  | -Internrevisionstillfälle 2 (alternativ)|  MS        |  FC          |
|            | -Ledningens genomgång (reservplats)  |  MS        |  FC          |
|            | -Uppdatering av övergripande och detalj-|          |             |
|            | erade miljömål samt handlingsplaner  |          |             |
|            | (vart tredje år 2010, 2013…)      |  MS,MLG      |  FC          |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+

MS: Miljösamordnaren
FC: Förvaltningschefen=Stadsbyggnadsdirektören
MLG: Miljöledningsgruppen
L:  Ledningsgruppen
 


Tidigare rutin innan hösten 2011

I nedanstående tabell anges återkommande aktiviteter i miljöledningsarbetet samt vem som ska bereda ärendet och vem som har ansvar för att godkänna att aktiviteten har blivit genomförd.

+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
| Kvartal        | Aktivitet               | Beredande ansvar | Ansvarig/ Godkänner  |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|1 (januari–mars)    | -Miljöredovisning            |  MS        |  FC          |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|2 (april-juni)     | -Internrevision 1            |  MS        |  FC          |
|            | -Ledningens genomgång          |  MS        |  FC          |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|3 (juli-september)   | -Uppföljning av åtgärder vid avvikelser |  MS        |  FC          |
|            | -Uppdatering av miljöaspektlista    |          |             |
|            | (vart tredje år 2010, 2013…)      |  MS,MLG      |  FC          |
|            | -Miljösamordnaren går igenom utbildnings|          |             |
|            | behov på respektive avdelning.     |  MS        |  L           |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+
|4 (oktober-december)  | -Internrevision 2            |  MS        |  FC          |
|            | -Ledningens genomgång          |  MS        |  FC          |
|            | -Uppdatering av övergripande och detalj-|          |             |
|            | erade miljömål samt handlingsplaner  |          |             |
|            | (vart tredje år 2010, 2013…)      |  MS,MLG      |  FC          |
+------------------------+-----------------------------------------+--------------------+-------------------------+

MS: Miljösamordnaren
FC: Förvaltningschefen=Stadsbyggnadsdirektören
MLG: Miljöledningsgruppen
L:  Ledningsgruppen
 

Personliga verktyg