Avfallshantering

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Rutinen säkerställer att avfall hanteras på ett sätt som uppfyller Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.


Genomförande


Fil:Avfallshantering.jpg

Olika rutiner finns för de olika kontoren, se nedan:


Byggmästaregatan 4

Det finns glas-, metall-, hushållsavfall-, kartong- och papperssortering. Batterier samlas i speciell behållare.

Grovsopor och elektronikavfall rensas vid behov. Hämtning beställs av miljösamordnaren/avdelningschefen.


Projektkontoret på Västra station

Endast pappers- och kartongsortering finns.

Grovsopor och elektronikavfall rensas vid behov. Hämtning beställs av Eva Dalman, Jonas Valentinson eller miljösamordnaren.


Bangatan 10

Endast papper- och kartong- och glödlampssortering finns. Grovsopor och elektronikavfall rensas vid behov. Bortforsling beställs av Jonas Valentinson.


Farligt avfall

Respektive verksamhetsansvarig är ansvarig för bortforsling av farligt avfall på korrekt sätt. Se till att transportören får lov att transportera avfallet och att bifoga rätt transporttillstånd. Se Dokumentförteckningen ”Transport av farligt avfall – rutin och tillstånd”.


Uppdrag till miljöombuden!


Inför relevant källsorteringskärl i respektive kontor i samverkan med lokalvård/platsansvarig

Personliga verktyg