Avvikelse- och förbättringsblankett

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Skyddade Avvikelse- och förbättringsblankett ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))
 
Rad 1: Rad 1:
Avvikelse- och förbättringsblankett
Avvikelse- och förbättringsblankett
 +
(Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!)
Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.  
Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.  

Nuvarande version från 12 november 2010 kl. 08.42

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: 
Telenr: 
Avdelning:
Dagens datum:


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

 
Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

 ……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 

Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..

Personliga verktyg