Avvikelseblanketter från externrevisorn

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Avvikelseblankett (även för noteringar) nr: 1 Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten. Namn: Annika Balgård Telen…')
(Avvikelseblanketter)
 
(6 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
Avvikelseblankett (även för noteringar)                            nr: 1
+
==Avvikelseblanketter==
 +
[[Avvikelser från 2019]]
-
Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.
+
[[Avvikelser från 2013]]
-
Namn:
+
[[Avvikelser från 2010]]
-
Annika Balgård Telenr:
+
-
0708-927303 Avdelning:
+
-
Stiftelsen TEM Dagens datum:
+
-
2008-06-12
+
-
+
-
+
-
 
+
[[Avvikelser från 2008]]
-
Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)
+
-
Byggmästargatan och Bangatan Jonas Andreasson och Lisbeth Berg
+
-
Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun:
+
-
 
+
-
Farligt avfall uppkommer i verksamheten. Tillstånd för transportör och mottagare har inte kontrollerats, transportdokument kunde inte visas och det var inte helt säkerställt att egna transporter inte sker av farligt avfall.
+
-
 
+
-
 
+
-
Krav enligt kap 3 och SFS 2001: 1063
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
……………………………………………………
+
-
Intervjuad person skriver under på streckade linjen.
+
-
 
+
-
Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag:
+
-
 
+
-
Kartlägg var farligt avfall uppkommer och säkra att lagkraven i  t.ex. avfallsförordningen SFS 2001:1063 efterlevs.
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
Ovanstående är en:
+
-
avvikelse (hindrar att kraven uppfylls) x              notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 0
+
-
 
+
-
Internrevisor fortsätter inte på s. 2
+
-
 
+
-
 
+
-
Internrevisor fyller ej i denna sida.
+
-
 
+
-
 
+
-
Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.
+
-
Korrigerande åtgärder
+
-
Resursbehov
+
-
 
+
-
Ansvarig
+
-
 
+
-
Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar
+
-
Kartläggning av uppkomst av farligt avfall samt av transport av farligt avfall. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.
+
-
Spara relevanta transporttillstånd och mottagartillstånd på medarbetarportalen. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.
+
-
Anmäl transport av farligt avfall till Länsstyrelsen. 10 timmar J.A. 2008-10-14
+
-
Genomfört.
+
-
 
+
-
 
+
-
Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.
+
-
Förebyggande åtgärder
+
-
Resursbehov
+
-
 
+
-
Ansvarig
+
-
 
+
-
Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar
+
-
Dokumentera kravet på dokumentationen och hanteringen av farligt avfall i avfallsrutinen. 5 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.
+
-
 
+
-
Förvaltningschefens
+
-
signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………
+
-
 
+
-
Datum:……………………………………………..…
+
-
 
+
-
Revisionsledarens sign. på kommande
+
-
revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………
+
-
 
+
-
Datum:………………………………………………..
+
-
+
-
Avvikelseblankett (även för noteringar)                            nr: 2
+
-
 
+
-
Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.
+
-
 
+
-
Namn:
+
-
Annika Balgård Telenr:
+
-
0708-927303 Avdelning:
+
-
Stiftelsen TEM Dagens datum:
+
-
2008-06-12
+
-
+
-
+
-
 
+
-
 
+
-
Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)
+
-
Jonas Andreasson, Lisa Östman mfl.
+
-
Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun:
+
-
 
+
-
 
+
-
Mål finns i egna handlingsplaner baserat på LundaEko som inte kommer att genomföras enligt plan, t.ex. kompensatoriska åtgärder och främja fjärrvärme. Samtliga mål från kommunen enligt t.ex. LundaEko klaras ej.
+
-
 
+
-
 
+
-
Krav enligt kapitel 5 och 6
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
……………………………………………………
+
-
Intervjuad person skriver under på streckade linjen.
+
-
 
+
-
Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag:
+
-
 
+
-
Svårt läge då målen sätts utanför förvaltningen. Bra kommunikation inom förvaltningen och kommunen är central.
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
Ovanstående är en:
+
-
avvikelse (hindrar att kraven uppfylls) x              notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 0
+
-
 
+
-
Internrevisor fortsätter inte på s. 2
+
-
 
+
-
 
+
-
Internrevisor fyller ej i denna sida.
+
-
 
+
-
 
+
-
Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.
+
-
Korrigerande åtgärder
+
-
Resursbehov
+
-
 
+
-
Ansvarig
+
-
 
+
-
Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar
+
-
Åtgärderna stryks i handlingsplanen eller kommenteras! 5 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.
+
-
+
-
 
+
-
 
+
-
Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.
+
-
Förebyggande åtgärder
+
-
Resursbehov
+
-
 
+
-
Ansvarig
+
-
 
+
-
Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar
+
-
Se till att inte åta sig/få pådyvlat sig åtgärder som inte kan genomföras. 5 timmar J.A. Kontinuerligt.
+
-
Motivera i LundaEko-årsredovisningen till kommunstyrelsen 20 timmar J.A. 2009-03-31
+
-
årligen
+
-
 
+
-
Förvaltningschefens
+
-
signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………
+
-
 
+
-
Datum:……………………………………………..…
+
-
 
+
-
Revisionsledarens sign. på kommande
+
-
revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………
+
-
 
+
-
Datum:………………………………………………..
+
-
+
-
Avvikelseblankett (även för noteringar)                            nr: 3
+
-
 
+
-
Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.
+
-
 
+
-
Namn:
+
-
Annika Balgård Telenr:
+
-
0708-927303 Avdelning:
+
-
Stiftelsen TEM Dagens datum:
+
-
2008-06-12
+
-
+
-
+
-
 
+
-
 
+
-
Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)
+
-
Jonas Andreasson
+
-
Beskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun:
+
-
 
+
-
Systemet synliggör inte tillräckligt hur miljö beaktas i stadsbyggnadsprocessen.
+
-
 
+
-
 
+
-
Krav enligt kapitel 2 och 11.
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
……………………………………………………
+
-
Intervjuad person skriver under på streckade linjen.
+
-
 
+
-
Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag:
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
Ovanstående är en:
+
-
avvikelse (hindrar att kraven uppfylls) x              notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 0
+
-
 
+
-
Internrevisor fortsätter inte på s. 2
+
-
 
+
-
 
+
-
Internrevisor fyller ej i denna sida.
+
-
 
+
-
 
+
-
Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.
+
-
Korrigerande åtgärder
+
-
Resursbehov
+
-
 
+
-
Ansvarig
+
-
 
+
-
Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar
+
-
Alla befintliga miljöchecklistor/lathundar lokaliseras och läggs ut på medarbetarportalen. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.
+
-
En övergripande miljöchecklista och en rutin tas fram som kan användas av de avdelningar som inte har checklistor i dagsläget. 20 timmar J.A. 2008-10-14 Genomfört.
+
-
 
+
-
 
+
-
Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.
+
-
Förebyggande åtgärder
+
-
Resursbehov
+
-
 
+
-
Ansvarig
+
-
 
+
-
Planerat färdig-ställande datum Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar
+
-
Miljöchecklistorna ses över och förbättras. 20 timmar J.A. 2009-03-31
+
-
+
-
 
+
-
Förvaltningschefens
+
-
signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………
+
-
 
+
-
Datum:……………………………………………..…
+
-
 
+
-
Revisionsledarens sign. på kommande
+
-
revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………
+
-
 
+
-
Datum:………………………………………………..
+

Nuvarande version från 19 december 2019 kl. 12.56

Avvikelseblanketter

Avvikelser från 2019

Avvikelser från 2013

Avvikelser från 2010

Avvikelser från 2008

Personliga verktyg