Avvikelser från 2019

Från Miljoledning

Version från den 19 december 2019 kl. 13.12 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Avvikelse 1

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

Organisationens förutsättningar och intressenters kravBeskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

Omvärldsanalysen är inte genomförd/dokumenterad.

krav: En enkel omvärlds/intressentanalys ska göras för att identifiera verksamhetens intressenter och deras viktigaste miljökrav/förväntningar. Prioriterade intressentkrav ska räknas som bindande krav……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 

Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..

Avvikelse 2

Avvikelse- och förbättringsblankett (Ta kopia och använd- denna sida skrivskyddad för att behålla blankettens utseende!) Denna fylls i av internrevisorn och biläggs sedan revisionsrapporten.


Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.


Avvikelsens plats: (och namn på intervjuad vid internrevision)

Kompetens och medvetenhetBeskriv avvikelsen samt ange hänvisning till kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun: 

Ledningssystemet beskriver inte hur konsulter, praktikanter, studenter ex-jobbare skall introduceras.

Krav: All personal ska ha aktuell kunskap om förvaltningens/bolagets miljöledningssystem (miljöpolicy, mål, rutiner och bindande krav de berörs av) och ska vara medvetna om sitt ansvar. All personal, inklusive ledningen, vars arbete kan ge upphov till betydande miljöpåverkan ska ha kompetens grundad på lämplig utbildning, upplärning eller erfarenhet.……………………………………………………

Intervjuad person skriver under på streckade linjen.

Ge förslag på åtgärd för att förhindra att avvikelsen sker igen eller andra förbättringsförslag: 

Ovanstående är en:
 -avvikelse (hindrar att kraven uppfylls)
 -notering (hindrar ej att kraven uppfylls) 

Miljösamordnaren föreslår korrigerande åtgärder (som förhindrar att samma avvikelse uppstår igen) som förvaltningschefen godkänner.


Korrigerande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Miljösamordnaren föreslår eventuella förebyggande åtgärder (som förebygger att avvikelsen uppstår någon annanstans) som förvaltningschefen godkänner.


Förebyggande åtgärder:
Resursbehov:
Ansvarig:
Planerat färdig-ställande datum:
Genomfört (ja/nej) och datum eller kommentar:


Förvaltningschefens

signatur för att godkänna åtgärdsförslagen:……..………………………………………………


Datum:……………………………………………..…


Revisionsledarens sign. på kommande

revision efter kontroll att åtgärderna genomförts:……………….....……………………………


Datum:………………………………………………..

Notering 1

Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.

En metod att kunna mäta utveckling av miljömål behöver utvecklas.

Notering 2

Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.

Ledningen har ett stort ansvar att integrera miljöledningssystemet i verksamheten så att det blir det verktyg som avses.

Notering 3

Namn: Tommy Aspeqvist , externrevisor, Aspeqvist Miljö- och Revision AB.

Det är otydligt beskrivet hur beslut från Ledningens genomgång skall verkställas, vem ska genomföra beslutet och när skall det vara genomfört.

Personliga verktyg