Dokumenthantering

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Uppdatering)
(Dokumentförteckning)
Rad 54: Rad 54:
   
   
-
==Dokumentförteckning==
 
-
I en dokumentförteckning på MiljöWikin listas alla giltiga dokument
 
[[Kategori:Styrdokument]]
[[Kategori:Styrdokument]]
[[Kategori:Antaget dokument]]
[[Kategori:Antaget dokument]]

Versionen från 2 februari 2018 kl. 14.45

GenomförandeInnehåll

Dokumentstyrning

Dokumentstyrning sker med hjälp av versionshanteringen i MiljöWikin. Endast aktuella dokument visas på medarbetarportalen.Namngivningsmodell för dokumentstyrningen - när dokument skapas utanför MiljöWikin

Dokumenten namnges enligt Dokumentnamn_PA1.doc där PA1 står för Preliminär A-version nummer 1.

När man ändrar dokumentet får det namnet Dokumentnamn_PA2.doc. Revisionsmarkeringen sker alltså med uppräkning av numret.

Beslutat dokument namnges: Dokumentnamn_A.doc som står för A-version.

Vid en betydande ändring kommer dokumentet att få namnet Dokumentnamn_PB1.doc där P står för Preliminär, B för versionen och numret är löpnumret.

När Dokumentet uppdateras får det namnet Dokumentnamn_PB2.doc och så vidare.

Vid beslut till giltig status får dokumentet namnet Dokumentnamn_B.doc

Och så vidare....Vid incheckning till MiljöWikin och Medarbetarportalen är det enbart giltiga dokument som visas. Då slopas namngivningskonventionen för namngivningen.

Uppdatering

Vid uppdatering av gamla eller tillkomst av nya styrande dokument sker följande:


  • Stadsbyggnadsdirektören beslutar om antagna dokument.
  • Miljösamordnaren uppdaterar wikin.
  • Miljösamordnaren informerar berörda avdelningschefer.
  • Avdelningschefer är ansvariga för att meddela berörda medarbetare.

Förvaring

Alla dokument sparas på medarbetarportalens filyta. Endast aktuella dokument visas i medarbetarportalen. Gamla versioner kan nås via filhanteraren. Versionshantering genom MiljöWikin, håller reda på aktualiteten och historiken hos dokumenten. Alla gamla dokument och versioner sparas.

Personliga verktyg