Generisk checklista för miljöhänsyn vid ärendehantering

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Miljöhänsyn ska tas vid Stadsbyggnadskontorets samtliga beslut, planer och remisshantering. Nedanstående lista är ett hjälpmedel. Genomförande Respektive avdelning ta…')
Rad 3: Rad 3:
   
   
-
Genomförande
+
===Genomförande===
Respektive avdelning tar miljöhänsyn genom att använda sig av relevant lagstiftning och avdelningens egna checklistor/lathundar och behovsbedömningar. Som komplement kan nedanstående lista användas.  
Respektive avdelning tar miljöhänsyn genom att använda sig av relevant lagstiftning och avdelningens egna checklistor/lathundar och behovsbedömningar. Som komplement kan nedanstående lista användas.  
Rad 13: Rad 13:
   
   
-
1. Har miljöhänsyn tagits i ärendet? Om inte fortsätt nedan.  
+
'''1.''' Har miljöhänsyn tagits i ärendet? Om inte fortsätt nedan.  
   
   
-
2. Fundera över vilka tänkbara miljöeffekter ärendet har.  
+
'''2.''' Fundera över vilka tänkbara miljöeffekter ärendet har.  
   
   
-
3. Komplettera egna ärenden så miljöhänsyn tas om det är relevant. Det kan vara relevant med en djupare miljögranskning och miljökunnig person kan behöva kontaktas.  
+
'''3.''' Komplettera egna ärenden så miljöhänsyn tas om det är relevant. Det kan vara relevant med en djupare miljögranskning och miljökunnig person kan behöva kontaktas.  
   
   

Versionen från 10 mars 2010 kl. 13.11

Miljöhänsyn ska tas vid Stadsbyggnadskontorets samtliga beslut, planer och remisshantering. Nedanstående lista är ett hjälpmedel.


Genomförande

Respektive avdelning tar miljöhänsyn genom att använda sig av relevant lagstiftning och avdelningens egna checklistor/lathundar och behovsbedömningar. Som komplement kan nedanstående lista användas.


Varför? Ett beslut kan ge positiv miljöpåverkan om man tar hänsyn till den miljöpåverkan och de förväntade miljökonsekvenserna beslutet ger upphov till. Beslut kan ge negativ miljöpåverkan om miljöhänsyn inte vägs in. Som hjälp kan man använda nedanstående.


1. Har miljöhänsyn tagits i ärendet? Om inte fortsätt nedan.


2. Fundera över vilka tänkbara miljöeffekter ärendet har.


3. Komplettera egna ärenden så miljöhänsyn tas om det är relevant. Det kan vara relevant med en djupare miljögranskning och miljökunnig person kan behöva kontaktas.


När det gäller externa ärenden där miljöhänsyn saknas eller om miljöeffekterna är oklara så bör detta skrivas i yttrandet alternativt kan komplettering begäras.


Uppdatering Respektive avdelning ser över sina checklistor/lathundar och behovsbedömningar årligen enligt tidsplan och uppdaterar dem enligt behov.Hänvisningar

Behovsbedömningschecklista för detaljplan

www.naturvardsverket.se

Personliga verktyg