Handlingsplan 1 (2016-2018)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Övergripande miljömål 1== Skapa hållbar samhällsutveckling, se LundaEko Mål 6. Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle…')
Rad 1: Rad 1:
 +
''(Ersätter [[Handlingsplan 1  (2014-2016)]])''
 +
==Övergripande miljömål 1==
==Övergripande miljömål 1==
 +
Skapa hållbar samhällsutveckling, se [[LundaEko Mål 6]].
Skapa hållbar samhällsutveckling, se [[LundaEko Mål 6]].

Versionen från 21 januari 2016 kl. 10.19

(Ersätter Handlingsplan 1 (2014-2016))

Innehåll

Övergripande miljömål 1

Skapa hållbar samhällsutveckling, se LundaEko Mål 6.

Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle, se LundaEko Mål 1.

Detaljerade miljömål

Arbeta för hållbar utveckling genom att minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen.

 • hållbara stadsmiljöer,
 • hållbara transportsystem,
 • hållbar resursanvändning och
 • hållbara byggnader

Se LundaEko Mål 6

Miljöaspekt

 • Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.
 • Intern dialog kring miljöfrågor och miljöpåverkan i samhällsbyggnadsprocessen och planeringen.
 • Information och dialog med politiker och allmänheten i miljöfrågor och miljöpåverkan i stadsbyggnadsprocessen och planeringen.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Inga Hallén/Marcus Horning

 • Slutdatum: 2017-12-12
 • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Utveckla kvalitetskriterier för stadsutveckling

Arbete inom:

 • hållbara stadsmiljöer,
 • hållbara transportsystem,
 • hållbar resursanvändning och
 • hållbara byggnader

Se LundaEko Mål 6

 • Resursbehov:
 • Ansvarig: TBD,
 • Färdig: 2017-06-30,
 • anm.:

Uppmuntra byggherrar att delta i projekt där ett flertal byggherrar får diskutera och pröva nya lösningar

Arbete inom:

 • hållbara stadsmiljöer,
 • hållbara transportsystem,
 • hållbar resursanvändning och
 • hållbara byggnader

Se LundaEko Mål 1, LundaEko Mål 6.4,LundaEko Mål 5.2, LundaEko Mål 3.1, LundaEko Mål 7


 • Resursbehov:
 • Ansvarig: TBD, Olika projekt (t ex Lund södra)
 • Färdig: 2017-12-31,
 • anm.:

Implementering av energiplanens åtgärder

Se LundaEko Mål 4, LundaEko Mål 6

 • Resursbehov:
 • Ansvarig: TBD,
 • Färdig: 2017-12-31,
 • anm.:

Verka för en aktiv dialog med medborgare och politiker inom samhällsbyggnadsprocessen

Se LundaEko Mål 1, LundaEko Mål 3.1

 • Resursbehov:
 • Ansvarig: TBD,
 • Färdig: 2017-12-31,
 • anm.:

Nyckeltal

Antal byggherrar som valt att använda sig av miljöbyggprogram syd eller motsvarande.

Antal dialogtillfällen med politiker, byggherrar och allmänhet.Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här. Hänvisning till LundaEkoåtgärder och energiplansåtgärder med nummer när dessa är antagna.

Personliga verktyg