Handlingsplan 1 (2016-2018)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Övergripande miljömål 1== Skapa hållbar samhällsutveckling, se LundaEko Mål 6. Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle…')
(Detaljerade miljömål)
 
(6 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
 +
''(Ersätter [[Handlingsplan 1  (2014-2016)]])''
 +
==Övergripande miljömål 1==
==Övergripande miljömål 1==
 +
Skapa hållbar samhällsutveckling, se [[LundaEko Mål 6]].
Skapa hållbar samhällsutveckling, se [[LundaEko Mål 6]].
Rad 7: Rad 10:
==Detaljerade miljömål==
==Detaljerade miljömål==
-
Arbeta för hållbar utveckling genom att minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen.
 
-
* hållbara stadsmiljöer,  
+
Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:
-
* hållbara transportsystem,  
+
 
-
* hållbar resursanvändning och  
+
* skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt liv
-
* hållbara byggnader  
+
 
 +
* skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer
 +
 
 +
* skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.
 +
 
 +
* skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar hantering av avfall och återvinning
 +
 
 +
* skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter.
 +
 
 +
 
Se [[LundaEko Mål 6]]
Se [[LundaEko Mål 6]]
Rad 23: Rad 34:
==Huvudansvarig för detaljerat mål==
==Huvudansvarig för detaljerat mål==
-
Inga Hallén/Marcus Horning
+
Marcus Horning
*'''Slutdatum:''' 2017-12-12
*'''Slutdatum:''' 2017-12-12
Rad 33: Rad 44:
==Åtgärder==
==Åtgärder==
-
 
+
Se Stratsys https://web8.stratsys.se/Login49/Accounts/Login.mvc?CompanyCode=&RedirectUrl=https%3a%2f%2fweb8.stratsys.se%2fLogin49%2fScorecardView.mvc%3fKeyId%3d25%26MenuContainerId%3d46 (Kräver inloggning!)
-
 
+
-
===Utveckla kvalitetskriterier för stadsutveckling===
+
-
 
+
-
Arbete inom:
+
-
* hållbara stadsmiljöer,
+
-
* hållbara transportsystem,
+
-
* hållbar resursanvändning och
+
-
* hållbara byggnader
+
-
Se [[LundaEko Mål 6]]
+
-
 
+
-
*'''Resursbehov:'''
+
-
*'''Ansvarig:''' TBD,
+
-
*'''Färdig:''' 2017-06-30,
+
-
*'''anm.:'''
+
-
 
+
-
===Uppmuntra byggherrar att delta i projekt där ett flertal byggherrar får diskutera och pröva nya lösningar===
+
-
Arbete inom:
+
-
* hållbara stadsmiljöer,
+
-
* hållbara transportsystem,
+
-
* hållbar resursanvändning och
+
-
* [[hållbara byggnader]]
+
-
Se [[LundaEko Mål 1]], [[LundaEko Mål 6.4]],[[LundaEko Mål 5.2]], [[LundaEko Mål 3.1]], [[LundaEko Mål 7]]
+
-
 
+
-
 
+
-
*'''Resursbehov:'''
+
-
*'''Ansvarig:''' TBD, Olika projekt (t ex Lund södra)
+
-
*'''Färdig:''' 2017-12-31,
+
-
*'''anm.:'''
+
-
 
+
-
===Implementering av energiplanens åtgärder===
+
-
 
+
-
Se [[LundaEko Mål 4]], [[LundaEko Mål 6]]
+
-
 
+
-
*'''Resursbehov:'''
+
-
*'''Ansvarig:''' TBD,
+
-
*'''Färdig:''' 2017-12-31,
+
-
*'''anm.:'''
+
-
 
+
-
===Verka för en aktiv dialog med medborgare och politiker inom samhällsbyggnadsprocessen===
+
-
 
+
-
Se [[LundaEko Mål 1]], [[LundaEko Mål 3.1]]
+
-
 
+
-
*'''Resursbehov:'''
+
-
*'''Ansvarig:''' TBD,
+
-
*'''Färdig:''' 2017-12-31,
+
-
*'''anm.:'''
+
-
 
+
-
==Nyckeltal==
+
-
 
+
-
Antal byggherrar som valt att använda sig av miljöbyggprogram syd eller motsvarande.
+
-
 
+
-
Antal dialogtillfällen med politiker, byggherrar och allmänhet.
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
==Uppföljning/Mätmetod==
==Uppföljning/Mätmetod==

Nuvarande version från 10 mars 2016 kl. 09.51

(Ersätter Handlingsplan 1 (2014-2016))

Innehåll

Övergripande miljömål 1

Skapa hållbar samhällsutveckling, se LundaEko Mål 6.

Genom att aktivt delta i dialog med omvärlden kan vi skapa ett hållbarare samhälle, se LundaEko Mål 1.

Detaljerade miljömål

Lunds kommun ska utveckla och underhålla hållbara stads- och tätortsmiljöer med människan i centrum, genom att:

 • skapa stads- och tätortsmiljöer med blandade funktioner som genererar ett rikt socialt liv
 • skapa förutsättningar för biologisk mångfald och ekosystemtjänster i stads- och tätortsmiljöer
 • skapa ett transportsystem med ett tillgängligt och attraktivt nätverk för gång-, cykel- och kollektivtrafik med minskad yta för biltransporter.
 • skapa förutsättningar för hållbara energisystem, hållbar resursanvändning och hållbar hantering av avfall och återvinning
 • skapa energi- och resurseffektiva byggnader med hänsyn till sociala aspekter.


Se LundaEko Mål 6

Miljöaspekt

 • Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.
 • Intern dialog kring miljöfrågor och miljöpåverkan i samhällsbyggnadsprocessen och planeringen.
 • Information och dialog med politiker och allmänheten i miljöfrågor och miljöpåverkan i stadsbyggnadsprocessen och planeringen.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Marcus Horning

 • Slutdatum: 2017-12-12
 • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Se Stratsys https://web8.stratsys.se/Login49/Accounts/Login.mvc?CompanyCode=&RedirectUrl=https%3a%2f%2fweb8.stratsys.se%2fLogin49%2fScorecardView.mvc%3fKeyId%3d25%26MenuContainerId%3d46 (Kräver inloggning!)

Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här. Hänvisning till LundaEkoåtgärder och energiplansåtgärder med nummer när dessa är antagna.

Personliga verktyg