Handlingsplan 1a

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med ' ==Övergripande miljömål 1== Öka miljöhänsynen vid inköp och förbrukning ==Detaljerat miljömål a== Minska mängden förbrukningsmaterial till 2010-12-31 jämfört me…')
Rad 1: Rad 1:
-
 
==Övergripande miljömål 1==
==Övergripande miljömål 1==
Rad 16: Rad 15:
Jonas Andréasson
Jonas Andréasson
-
===Slutdatum===
+
*'''Slutdatum:''' 2010-12-31
-
 
+
*'''Total ekonomi:''' 500 timmar
-
2010-12-31
+
-
===Total ekonomi===
+
-
 
+
-
500 timmar
+
----
----
Rad 27: Rad 22:
==Åtgärder==
==Åtgärder==
-
*'''Åtgärd:''' Projekt för digital distribution av nämndsmaterial,'''Resursbehov:''' 200 timmar,'''Ansvarig:''' Jonas Andreasson,'''Färdig:''' 2010-12-31,'''anm.:''' Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.
+
===Projekt för digital distribution av nämndsmaterial===
 +
*'''Resursbehov:''' 200 timmar,
 +
*'''Ansvarig:''' Jonas Andreasson,
 +
*'''Färdig:''' 2010-12-31,
 +
*'''anm.:''' Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.
 +
 
 +
===Fortsätta arbetet med samlokalisering av Stadsbyggnadskontoret===
 +
*'''Resursbehov:''' 200 timmar,
 +
*'''Ansvarig:'''  Inga Hallén,
 +
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
 +
*'''anm.:''' Pågår!
-
*'''Åtgärd:''' Fortsätta arbetet med samlokalisering av Stadsbyggnadskontoret,'''Resursbehov:''' 200 timmar,'''Ansvarig:'''  Inga Hallén,'''Färdig:''' 2012-12-31,'''anm.:''' Pågår!
 
==Nyckeltal==
==Nyckeltal==

Versionen från 10 mars 2010 kl. 15.15

Innehåll

Övergripande miljömål 1

Öka miljöhänsynen vid inköp och förbrukning

Detaljerat miljömål a

Minska mängden förbrukningsmaterial till 2010-12-31 jämfört med 2007-12-31

Miljöaspekt

Kontorsmaterial, papper, lamineringsplast, kontorselektronik, mätinstrument

Huvudansvarig för detaljerat mål

Jonas Andréasson

 • Slutdatum: 2010-12-31
 • Total ekonomi: 500 timmar

Åtgärder

Projekt för digital distribution av nämndsmaterial

 • Resursbehov: 200 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson,
 • Färdig: 2010-12-31,
 • anm.: Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.


Fortsätta arbetet med samlokalisering av Stadsbyggnadskontoret

 • Resursbehov: 200 timmar,
 • Ansvarig: Inga Hallén,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Pågår!


Nyckeltal

Ta fram siffror ur ekonomirapporter

Förbrukningsmaterial enligt kontering i "systemet" kto 5300-5499

2007: 116 422:-

2008-01-01--03-31: 32867:-

Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs. Siffra tas fram för 2007.
 • Framtagningsmetoden dokumenteras för att kunna återupprepas.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka finna moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Övrigt (villkor, historik)

Ändrad målbild för projektet "Projekt för digital distribution av nämndsmaterial" i och med ett kommungemensamt strategiskt arbetssätt.

Personliga verktyg