Handlingsplan 1a

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(5 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
 +
Gallrad 2013-12-12
 +
 +
==Övergripande miljömål 1==
==Övergripande miljömål 1==
Rad 5: Rad 8:
==Detaljerat miljömål a==
==Detaljerat miljömål a==
-
Minska mängden förbrukningsmaterial till 2010-12-31 jämfört med 2007-12-31
+
Minska mängden förbrukningsmaterial till 2014-12-31 jämfört med 2011-12-31  
 +
 
 +
Förlängning av det tidigare miljömålet. Mätning och uppföljning sker kontinuerligt.
==Miljöaspekt==
==Miljöaspekt==
Rad 15: Rad 20:
Jonas Andréasson
Jonas Andréasson
-
*'''Slutdatum:''' 2010-12-31
+
*'''Slutdatum:''' 2014-12-31
-
*'''Total ekonomi:''' 500 timmar
+
*'''Total ekonomi:''' 40 timmar
----
----
Rad 23: Rad 28:
===Projekt för digital distribution av nämndsmaterial===
===Projekt för digital distribution av nämndsmaterial===
-
*'''Resursbehov:''' 200 timmar,
+
*'''Resursbehov:''' 40 timmar,
*'''Ansvarig:''' Jonas Andreasson,
*'''Ansvarig:''' Jonas Andreasson,
*'''Färdig:''' 2010-12-31,
*'''Färdig:''' 2010-12-31,
*'''anm.:''' Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.
*'''anm.:''' Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.
 +
 +
Detta projekt är nu delvis genomfört. Nu skall mätning ske av nyttan. Klart 2012-12-31.
Rad 34: Rad 41:
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''anm.:''' Pågår!
*'''anm.:''' Pågår!
 +
 +
Första spadtaget är genomfört 30/11 2011.
 +
 +
===Information/utbildning om miljöanpassade inköp===
 +
*'''Resursbehov''' 2 timmar,
 +
*'''Ansvarig:''' Jonas Andreasson,
 +
*'''Färdig:''' 2013-12-31,
 +
*'''anm.:''' Informera och kontrollera med ett mailutskick. Följ upp.
 +
 +
Kontrollera till 2013-12-31.(Införd 2013-03-18)
 +
 +
Rad 44: Rad 63:
2008-01-01--03-31: 32867:-
2008-01-01--03-31: 32867:-
 +
 +
På grund av omdisponeringar i kontoplanerna är uppfölning på ett systematiskt sätt försvårat varför vi skippar detta moment och i stället mäter andelen utbildningstillfällen/kännedom om miljöanpassade inköp.(Införd 2013-03-18)
==Uppföljning/Mätmetod==
==Uppföljning/Mätmetod==

Nuvarande version från 12 december 2013 kl. 09.48

Gallrad 2013-12-12


Innehåll

Övergripande miljömål 1

Öka miljöhänsynen vid inköp och förbrukning

Detaljerat miljömål a

Minska mängden förbrukningsmaterial till 2014-12-31 jämfört med 2011-12-31

Förlängning av det tidigare miljömålet. Mätning och uppföljning sker kontinuerligt.

Miljöaspekt

Kontorsmaterial, papper, lamineringsplast, kontorselektronik, mätinstrument

Huvudansvarig för detaljerat mål

Jonas Andréasson

 • Slutdatum: 2014-12-31
 • Total ekonomi: 40 timmar

Åtgärder

Projekt för digital distribution av nämndsmaterial

 • Resursbehov: 40 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson,
 • Färdig: 2010-12-31,
 • anm.: Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.

Detta projekt är nu delvis genomfört. Nu skall mätning ske av nyttan. Klart 2012-12-31.


Fortsätta arbetet med samlokalisering av Stadsbyggnadskontoret

 • Resursbehov: 200 timmar,
 • Ansvarig: Inga Hallén,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Pågår!

Första spadtaget är genomfört 30/11 2011.

Information/utbildning om miljöanpassade inköp

 • Resursbehov 2 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson,
 • Färdig: 2013-12-31,
 • anm.: Informera och kontrollera med ett mailutskick. Följ upp.

Kontrollera till 2013-12-31.(Införd 2013-03-18)Nyckeltal

Ta fram siffror ur ekonomirapporter

Förbrukningsmaterial enligt kontering i "systemet" kto 5300-5499

2007: 116 422:-

2008-01-01--03-31: 32867:-

På grund av omdisponeringar i kontoplanerna är uppfölning på ett systematiskt sätt försvårat varför vi skippar detta moment och i stället mäter andelen utbildningstillfällen/kännedom om miljöanpassade inköp.(Införd 2013-03-18)

Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs. Siffra tas fram för 2007.
 • Framtagningsmetoden dokumenteras för att kunna återupprepas.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka finna moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Övrigt (villkor, historik)

Ändrad målbild för projektet "Projekt för digital distribution av nämndsmaterial" i och med ett kommungemensamt strategiskt arbetssätt.

Personliga verktyg