Handlingsplan 1a

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Övergripande miljömål 1

Öka miljöhänsynen vid inköp och förbrukning

Detaljerat miljömål a

Minska mängden förbrukningsmaterial till 2014-12-31 jämfört med 2011-12-31

Förlängning av det tidigare miljömålet. Mätning och uppföljning sker kontinuerligt.

Miljöaspekt

Kontorsmaterial, papper, lamineringsplast, kontorselektronik, mätinstrument

Huvudansvarig för detaljerat mål

Jonas Andréasson

 • Slutdatum: 2014-12-31
 • Total ekonomi: 40 timmar

Åtgärder

Projekt för digital distribution av nämndsmaterial

 • Resursbehov: 40 timmar,
 • Ansvarig: Jonas Andreasson,
 • Färdig: 2010-12-31,
 • anm.: Samordnas med kommungemensam satsning i och med ny webbportal.

Detta projekt är nu delvis genomfört. Nu skall mätning ske av nyttan. Klart 2012-12-31.


Fortsätta arbetet med samlokalisering av Stadsbyggnadskontoret

 • Resursbehov: 200 timmar,
 • Ansvarig: Inga Hallén,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Pågår!

Första spadtaget är genomfört 30/11 2011.

Nyckeltal

Ta fram siffror ur ekonomirapporter

Förbrukningsmaterial enligt kontering i "systemet" kto 5300-5499

2007: 116 422:-

2008-01-01--03-31: 32867:-

Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs. Siffra tas fram för 2007.
 • Framtagningsmetoden dokumenteras för att kunna återupprepas.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka finna moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.

Övrigt (villkor, historik)

Ändrad målbild för projektet "Projekt för digital distribution av nämndsmaterial" i och med ett kommungemensamt strategiskt arbetssätt.

Personliga verktyg