Handlingsplan 2a

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Övergripande miljömål 2== Minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen ==Detaljerat miljömål a== Genomför 2 konkreta åtgärder ur LundaEko t…')
Rad 27: Rad 27:
==Åtgärder==
==Åtgärder==
-
*'''Åtgärd:''' Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7),'''Resursbehov:''' Se respektive budget.,'''Ansvarig:''' Henrik Borg,'''Färdig:''' 2010-12-31,'''anm.:''' Arbetet förskjutet, senare färdigdatum.
+
===Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)===
 +
*'''Resursbehov:''' Se respektive budget.,'
 +
*'''Ansvarig:''' Henrik Borg,
 +
*'''Färdig:''' 2010-12-31,
 +
*'''anm.:''' Arbetet förskjutet, senare färdigdatum.
-
*'''Åtgärd:''' Ny översiktsplan arbetas fram,'''Resursbehov:''' Se projektets budget.,'''Ansvarig:'''  Claus Pedersen,'''Färdig:''' 2010-08-31,'''anm.:''' Pågår!
+
===Ny översiktsplan arbetas fram===
 +
*'''Resursbehov:''' Se projektets budget.,
 +
*'''Ansvarig:'''  Claus Pedersen,
 +
*'''Färdig:''' 2010-08-31,
 +
*'''anm.:''' Pågår!
 +
 
==Nyckeltal==
==Nyckeltal==

Versionen från 10 mars 2010 kl. 15.12

Innehåll

Övergripande miljömål 2

Minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen

Detaljerat miljömål a

Genomför 2 konkreta åtgärder ur LundaEko till 2010-12-31

Miljöaspekt

Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Inga Hallén

Slutdatum

2010-12-31

Total ekonomi

Se respektive budget.


Åtgärder

Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)

  • Resursbehov: Se respektive budget.,'
  • Ansvarig: Henrik Borg,
  • Färdig: 2010-12-31,
  • anm.: Arbetet förskjutet, senare färdigdatum.


Ny översiktsplan arbetas fram

  • Resursbehov: Se projektets budget.,
  • Ansvarig: Claus Pedersen,
  • Färdig: 2010-08-31,
  • anm.: Pågår!


Nyckeltal

-


Uppföljning/Mätmetod

  • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här.

Personliga verktyg