Handlingsplan 2a

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Tog bort skydd av "Handlingsplan 2a")
Rad 5: Rad 5:
==Detaljerat miljömål a==
==Detaljerat miljömål a==
-
Genomför 2 konkreta åtgärder ur LundaEko till 2010-12-31
+
Delta i arbetet med att ta fram nya LundaEko.
 +
 
 +
Slutföra föregående delmål - kulturmiljöprogram (gamla LundaEko-målet)
==Miljöaspekt==
==Miljöaspekt==
Rad 15: Rad 17:
Inga Hallén
Inga Hallén
-
*'''Slutdatum:''' 2010-12-31
+
*'''Slutdatum:''' 2012-12-31
*'''Total ekonomi:''' Se respektive budget.
*'''Total ekonomi:''' Se respektive budget.
Rad 22: Rad 24:
==Åtgärder==
==Åtgärder==
 +
===Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)===
===Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)===
*'''Resursbehov:''' Se respektive budget.,'
*'''Resursbehov:''' Se respektive budget.,'
*'''Ansvarig:''' Henrik Borg,
*'''Ansvarig:''' Henrik Borg,
-
*'''Färdig:''' 2010-12-31,
+
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''anm.:''' Arbetet pågår, senare färdigdatum.
*'''anm.:''' Arbetet pågår, senare färdigdatum.
-
===Ny översiktsplan arbetas fram===
+
===Nya LundaEko tas fram===
*'''Resursbehov:''' Se projektets budget.,
*'''Resursbehov:''' Se projektets budget.,
-
*'''Ansvarig:'''  Claus Pedersen,
+
*'''Ansvarig:'''  Jonas Andréasson,
-
*'''Färdig:''' 2010-08-31,
+
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''anm.:''' Pågår!
*'''anm.:''' Pågår!

Versionen från 5 december 2011 kl. 10.05

Innehåll

Övergripande miljömål 2

Minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen

Detaljerat miljömål a

Delta i arbetet med att ta fram nya LundaEko.

Slutföra föregående delmål - kulturmiljöprogram (gamla LundaEko-målet)

Miljöaspekt

Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Inga Hallén

 • Slutdatum: 2012-12-31
 • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)

 • Resursbehov: Se respektive budget.,'
 • Ansvarig: Henrik Borg,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Arbetet pågår, senare färdigdatum.

Nya LundaEko tas fram

 • Resursbehov: Se projektets budget.,
 • Ansvarig: Jonas Andréasson,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Pågår!


Nyckeltal

-


Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här.

Personliga verktyg