Handlingsplan 2a

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Skyddade Handlingsplan 2a ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))
(Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7))
Rad 31: Rad 31:
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''anm.:''' Arbetet pågår, senare färdigdatum.
*'''anm.:''' Arbetet pågår, senare färdigdatum.
 +
 +
På grund av ekonomisk resursbrist har projektet med den publika delen avstannats 2012-01-01 men påbörjats igen under mars 2013. Beräknas vara färdigt 2013-12-31. (införd 2013-03-18)
===Nya LundaEko tas fram===
===Nya LundaEko tas fram===

Versionen från 18 mars 2013 kl. 08.51

Innehåll

Övergripande miljömål 2

Minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen

Detaljerat miljömål a

Delta i arbetet med att ta fram nya LundaEko.

Slutföra ett av två föregående delmål - kulturmiljöprogram (gamla LundaEko-målet). Översiktsplanen är klar!

Miljöaspekt

Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Inga Hallén

 • Slutdatum: 2012-12-31
 • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)

 • Resursbehov: Se respektive budget.,'
 • Ansvarig: Henrik Borg,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Arbetet pågår, senare färdigdatum.

På grund av ekonomisk resursbrist har projektet med den publika delen avstannats 2012-01-01 men påbörjats igen under mars 2013. Beräknas vara färdigt 2013-12-31. (införd 2013-03-18)

Nya LundaEko tas fram

 • Resursbehov: Se projektets budget.,
 • Ansvarig: Jonas Andréasson,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Pågår!


Nyckeltal

-


Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här.

Personliga verktyg