Handlingsplan 2a

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(4 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
 +
 +
Gallrad 2013-12-12
 +
==Övergripande miljömål 2==
==Övergripande miljömål 2==
Rad 7: Rad 10:
Delta i arbetet med att ta fram nya LundaEko.
Delta i arbetet med att ta fram nya LundaEko.
-
Slutföra föregående delmål - kulturmiljöprogram (gamla LundaEko-målet)
+
Slutföra ett av två föregående delmål - kulturmiljöprogram (gamla LundaEko-målet). Översiktsplanen är klar!
==Miljöaspekt==
==Miljöaspekt==
Rad 31: Rad 34:
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''Färdig:''' 2012-12-31,
*'''anm.:''' Arbetet pågår, senare färdigdatum.
*'''anm.:''' Arbetet pågår, senare färdigdatum.
 +
 +
På grund av ekonomisk resursbrist har projektet med den publika delen avstannats 2012-01-01 men påbörjats igen under mars 2013. Beräknas vara färdigt 2013-12-31. (införd 2013-03-18)
===Nya LundaEko tas fram===
===Nya LundaEko tas fram===
Rad 38: Rad 43:
*'''anm.:''' Pågår!
*'''anm.:''' Pågår!
 +
Arbetet har försenats, men pågår. Beräknas vara färdigt 2013-12-31. (2013-03-18)
==Nyckeltal==
==Nyckeltal==

Nuvarande version från 12 december 2013 kl. 09.49

Gallrad 2013-12-12

Innehåll

Övergripande miljömål 2

Minimera den negativa miljöpåverkan från samhällsbyggnadsprocessen

Detaljerat miljömål a

Delta i arbetet med att ta fram nya LundaEko.

Slutföra ett av två föregående delmål - kulturmiljöprogram (gamla LundaEko-målet). Översiktsplanen är klar!

Miljöaspekt

Miljöeffekter av samhällsbyggnad, planering, GIS, t.ex. transporter, uppvärmning m.m.

Huvudansvarig för detaljerat mål

Inga Hallén

 • Slutdatum: 2012-12-31
 • Total ekonomi: Se respektive budget.

Åtgärder

Kulturmiljöprogram arbetas fram (LundaEko 2.7)

 • Resursbehov: Se respektive budget.,'
 • Ansvarig: Henrik Borg,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Arbetet pågår, senare färdigdatum.

På grund av ekonomisk resursbrist har projektet med den publika delen avstannats 2012-01-01 men påbörjats igen under mars 2013. Beräknas vara färdigt 2013-12-31. (införd 2013-03-18)

Nya LundaEko tas fram

 • Resursbehov: Se projektets budget.,
 • Ansvarig: Jonas Andréasson,
 • Färdig: 2012-12-31,
 • anm.: Pågår!

Arbetet har försenats, men pågår. Beräknas vara färdigt 2013-12-31. (2013-03-18)

Nyckeltal

-


Uppföljning/Mätmetod

 • Kontroll att åtgärder genomförs.

Målets koppling till miljöpolicyn

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen.


Övrigt (villkor, historik)

Se LundaEko för detaljer. Respektive ansvarig återkommer med resursbehov. Se respektive projekts egna budget. Inga särskilda behov redovisas här.

Personliga verktyg