Inköp och upphandling

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(11 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 4: Rad 4:
===Genomförande===
===Genomförande===
-
1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal http://intra.lund.se.  
+
1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal.  
2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.
2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.
      
      
Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt:
Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt:
-
[[Fil:Bramiljövalssymboler.jpg]]
+
 
 +
 
 +
[[Fil:Bramiljövalssymboler.jpg|500px]]
--
--
-
Bra miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens märkning.
+
''Bra miljöval'' – Svenska Naturskyddsföreningens märkning.
-
Svanen – Instiftat av Nordiska Ministerrådet. Sköts av SIS Miljömärkning AB.
+
''Svanen'' – Instiftat av Nordiska Ministerrådet. Sköts av SIS Miljömärkning AB.
-
KRAV – Kontrollföreningen för ekologisk odling. Märkning av ekologiska livsmedel.
+
''KRAV'' – Kontrollföreningen för ekologisk odling. Märkning av ekologiska livsmedel.
-
Eu-blomman – EUs miljömärkning
+
''Eu-blomman'' – EUs miljömärkning
Rad 26: Rad 28:
Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.
Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.
-
a)Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.
+
'''a)''' Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.
-
b)Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.
+
'''b)''' Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.
Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:
Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:
-
 
-
 
-
Under '''40.000kr'''
 
-
 
-
Man bör följa riktlinjerna för direktupphandling.
 
-
 
-
 
-
 
-
Från '''40.000kr''' till '''286.000kr'''
 
-
 
-
Man måste följa riktlinjerna för direktupphandling.
 
-
 
-
 
-
 
-
Från '''286000kr''' upp till tröskelvärdet '''1.911.155kr'''
 
-
 
-
Följ riktlinjerna för Upphandling. Någon form av annonsering måste ske (Anbudsjournalens officiella databas?).
 
-
 
-
 
-
 
-
'''Över 1.911.155kr'''
 
-
 
-
Följ riktlinjerna för Upphandling. Annonsering i EU´s officiella tidning (EUT) måste ske.
 
-
 
-
---
 
-
 
-
Fr.o.m. 1 juli 2001 gäller nya regler enligt 6 kap 2a § och 2b § LOU (Lagen om offentlig upphandling) för förenklade upphandlingar och urvalsupphandlingar under tröskelvärdet.
 
-
 
-
Detta innebär att alla upphandlingar, förutom direktupphandlingar, ska annonseras via kommunens Upphandlingsenhet i Anbudsjournalens officiella databas. Flera upphandlingar av produkter/tjänster inom samma område anses som endast en upphandling. Om värdena då överskrids ska varje enskild upphandling göras enligt denna punkt.
 
-
 
-
Vid inköp väljs miljömärkta varor ur Upphandlingsenhetens sortiment. Inköpen samordnas i största möjliga mån för att minska transporterna.
 
-
 
-
--- 
 
-
 
-
Anbud/offertförfrågan
 
-
 
-
a) Huvudprinciper vid förfrågan.
 
-
 
-
*Befintliga konkurrensmöjligheter ska utnyttjas.
 
-
*Upphandlingen ska även i övrigt genomföras affärsmässigt.
 
-
*Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt.
 
-
 
-
 
-
 
-
b) Vid inköp av produkter/tjänster ska man ställa krav på
 
-
*Miljöanpassning
+
Se Inloggad:
-
*Återvinning
+
-
*Kvalitet
+
-
*Leveranssätt/-villkor
+
-
*Prestanda
+
-
*Garantier
+
-
*Service
+
-
*Ekonomisk kontroll
+
 +
https://www.lund.se/Inloggad/Stod-i-arbetet/Upphandlingar-avtal-och-inkop/
-
Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida för miljöanpassad upphandling.
+
Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida[http://www.msr.se/] för miljöanpassad upphandling.
I samband med offert-/anbudsförfrågan anlitas vid behov Upphandlingsenheten för stöd.  
I samband med offert-/anbudsförfrågan anlitas vid behov Upphandlingsenheten för stöd.  
Rad 94: Rad 45:
===Hänvisningar===
===Hänvisningar===
-
-Lagen om offentlig upphandling (LOU).
+
-[https://lagen.nu/2007:1091 Lagen om offentlig upphandling (LOU)].
-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.
-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.
Rad 100: Rad 51:
-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.  
-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.  
-
-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (http://intra.lund.se).
+
-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (leta upp på Lunds kommuns hemsida).
-
-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).
+
-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster ([http://www.msr.se/ www.msr.se]).
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:styrdokument]]
[[kategori:antaget dokument]]
[[kategori:antaget dokument]]

Nuvarande version från 10 mars 2016 kl. 10.04

Denna rutin säkerställer att inköp/upphandling tillgodoser behovet av produkter/tjänster till lägsta möjliga totalkostnad i enlighet med Lunds kommuns upphandlingsstrategi och Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.


Genomförande

1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal. 2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.


Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt:


--

Bra miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens märkning.

Svanen – Instiftat av Nordiska Ministerrådet. Sköts av SIS Miljömärkning AB.

KRAV – Kontrollföreningen för ekologisk odling. Märkning av ekologiska livsmedel.

Eu-blomman – EUs miljömärkning


--

Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.

a) Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.

b) Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.

Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:


Se Inloggad:

https://www.lund.se/Inloggad/Stod-i-arbetet/Upphandlingar-avtal-och-inkop/

Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida[1] för miljöanpassad upphandling.

I samband med offert-/anbudsförfrågan anlitas vid behov Upphandlingsenheten för stöd.

Hänvisningar

-Lagen om offentlig upphandling (LOU).

-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.

-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.

-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (leta upp på Lunds kommuns hemsida).

-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).

Personliga verktyg