Inköp och upphandling

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 58: Rad 58:
---  
---  
-
Fr.o.m. 1 juli 2001 gäller nya regler enligt 6 kap 2a § och 2b § LOU<ref>https://lagen.nu/2007:1091 Lagen om offentlig upphandling</ref> ([https://lagen.nu/2007:1091 Lagen om offentlig upphandling]) för förenklade upphandlingar och urvalsupphandlingar under tröskelvärdet.
+
Fr.o.m. 1 juli 2001 gäller nya regler enligt 6 kap 2a § och 2b § LOU ([https://lagen.nu/2007:1091 Lagen om offentlig upphandling]) för förenklade upphandlingar och urvalsupphandlingar under tröskelvärdet.
Detta innebär att alla upphandlingar, förutom direktupphandlingar, ska annonseras via kommunens Upphandlingsenhet i Anbudsjournalens officiella databas. Flera upphandlingar av produkter/tjänster inom samma område anses som endast en upphandling. Om värdena då överskrids ska varje enskild upphandling göras enligt denna punkt.
Detta innebär att alla upphandlingar, förutom direktupphandlingar, ska annonseras via kommunens Upphandlingsenhet i Anbudsjournalens officiella databas. Flera upphandlingar av produkter/tjänster inom samma område anses som endast en upphandling. Om värdena då överskrids ska varje enskild upphandling göras enligt denna punkt.
Rad 93: Rad 93:
===Hänvisningar===
===Hänvisningar===
-
</references>
 
-
-Lagen om offentlig upphandling (LOU).
+
-Lagen om offentlig upphandling (LOU)[https://lagen.nu/2007:1091 Lagen om offentlig upphandling].
-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.
-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.

Versionen från 10 mars 2010 kl. 13.02

Denna rutin säkerställer att inköp/upphandling tillgodoser behovet av produkter/tjänster till lägsta möjliga totalkostnad i enlighet med Lunds kommuns upphandlingsstrategi och Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.


Genomförande

1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal http://intra.lund.se. 2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.


Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt: Fil:Bramiljövalssymboler.jpg

--

Bra miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens märkning.

Svanen – Instiftat av Nordiska Ministerrådet. Sköts av SIS Miljömärkning AB.

KRAV – Kontrollföreningen för ekologisk odling. Märkning av ekologiska livsmedel.

Eu-blomman – EUs miljömärkning


--

Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.

a) Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.

b) Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.

Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:


Under 40.000kr

Man bör följa riktlinjerna för direktupphandling.


Från 40.000kr till 286.000kr

Man måste följa riktlinjerna för direktupphandling.


Från 286000kr upp till tröskelvärdet 1.911.155kr

Följ riktlinjerna för Upphandling. Någon form av annonsering måste ske (Anbudsjournalens officiella databas?).


Över 1.911.155kr

Följ riktlinjerna för Upphandling. Annonsering i EU´s officiella tidning (EUT) måste ske.

---

Fr.o.m. 1 juli 2001 gäller nya regler enligt 6 kap 2a § och 2b § LOU (Lagen om offentlig upphandling) för förenklade upphandlingar och urvalsupphandlingar under tröskelvärdet.

Detta innebär att alla upphandlingar, förutom direktupphandlingar, ska annonseras via kommunens Upphandlingsenhet i Anbudsjournalens officiella databas. Flera upphandlingar av produkter/tjänster inom samma område anses som endast en upphandling. Om värdena då överskrids ska varje enskild upphandling göras enligt denna punkt.

Vid inköp väljs miljömärkta varor ur Upphandlingsenhetens sortiment. Inköpen samordnas i största möjliga mån för att minska transporterna.

---

Anbud/offertförfrågan

a) Huvudprinciper vid förfrågan.

 • Befintliga konkurrensmöjligheter ska utnyttjas.
 • Upphandlingen ska även i övrigt genomföras affärsmässigt.
 • Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt.


b) Vid inköp av produkter/tjänster ska man ställa krav på

 • Miljöanpassning
 • Återvinning
 • Kvalitet
 • Leveranssätt/-villkor
 • Prestanda
 • Garantier
 • Service
 • Ekonomisk kontroll


Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida för miljöanpassad upphandling.

I samband med offert-/anbudsförfrågan anlitas vid behov Upphandlingsenheten för stöd.

Hänvisningar

-Lagen om offentlig upphandling (LOU)Lagen om offentlig upphandling.

-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.

-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.

-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (http://intra.lund.se).

-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).

Personliga verktyg