Inköp och upphandling

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Denna rutin säkerställer att inköp/upphandling tillgodoser behovet av produkter/tjänster till lägsta möjliga totalkostnad i enlighet med Lunds kommuns upphandlingsstrategi …')
Rad 3: Rad 3:
Genomförande
Genomförande
-
1.     I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal http://intra.lund.se.  
+
 
-
2.     Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.
+
1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal http://intra.lund.se.  
 +
2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.
      
      
Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt:
Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt:
 +
[[Fil:Bramiljövalssymboler.jpg]]
--
--
Rad 23: Rad 25:
Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.
Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.
-
a)     Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.
+
a)Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.
-
b)     Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.
+
b)Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.
Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:
Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:
Rad 30: Rad 32:
   
   
-
Under 40.000kr
+
Under '''40.000kr'''
Man bör följa riktlinjerna för direktupphandling.  
Man bör följa riktlinjerna för direktupphandling.  
Rad 36: Rad 38:
   
   
-
Från 40.000kr till 286.000kr
+
Från '''40.000kr''' till '''286.000kr'''
Man måste följa riktlinjerna för direktupphandling.  
Man måste följa riktlinjerna för direktupphandling.  
Rad 42: Rad 44:
   
   
-
Från 286000kr upp till tröskelvärdet 1.911.155kr
+
Från '''286000kr''' upp till tröskelvärdet '''1.911.155kr'''
Följ riktlinjerna för Upphandling. Någon form av annonsering måste ske (Anbudsjournalens officiella databas?).  
Följ riktlinjerna för Upphandling. Någon form av annonsering måste ske (Anbudsjournalens officiella databas?).  
Rad 48: Rad 50:
   
   
-
Över 1.911.155kr
+
'''Över 1.911.155kr'''
Följ riktlinjerna för Upphandling. Annonsering i EU´s officiella tidning (EUT) måste ske.
Följ riktlinjerna för Upphandling. Annonsering i EU´s officiella tidning (EUT) måste ske.
Rad 64: Rad 66:
Anbud/offertförfrågan
Anbud/offertförfrågan
a)      Huvudprinciper vid förfrågan.  
a)      Huvudprinciper vid förfrågan.  
-
·        Befintliga konkurrensmöjligheter ska utnyttjas.
+
*Befintliga konkurrensmöjligheter ska utnyttjas.
-
·        Upphandlingen ska även i övrigt genomföras affärsmässigt.
+
*Upphandlingen ska även i övrigt genomföras affärsmässigt.
-
·        Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt.
+
*Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt.
   
   
-
b) Vid inköp av produkter/tjänster ska man ställa krav på
+
b) Vid inköp av produkter/tjänster ska man ställa krav på
-
·        Miljöanpassning  
+
*Miljöanpassning  
-
·        Återvinning
+
*Återvinning
-
·        Kvalitet
+
*Kvalitet
-
·        Leveranssätt/-villkor
+
*Leveranssätt/-villkor
-
·        Prestanda
+
*Prestanda
-
·        Garantier
+
*Garantier
-
·        Service
+
*Service
-
·        Ekonomisk kontroll  
+
*Ekonomisk kontroll  
Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida för miljöanpassad upphandling.
Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida för miljöanpassad upphandling.
Rad 85: Rad 87:
Hänvisningar
Hänvisningar
-
-         Lagen om offentlig upphandling (LOU).
+
-Lagen om offentlig upphandling (LOU).
-
-         Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.
+
-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.
-
-         Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.  
+
-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.  
-
-         Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (http://intra.lund.se).
+
-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (http://intra.lund.se).
-
-         Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).
+
-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).

Versionen från 10 mars 2010 kl. 12.47

Denna rutin säkerställer att inköp/upphandling tillgodoser behovet av produkter/tjänster till lägsta möjliga totalkostnad i enlighet med Lunds kommuns upphandlingsstrategi och Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.


Genomförande

1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal http://intra.lund.se. 2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.


Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt: Fil:Bramiljövalssymboler.jpg --

Bra miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens märkning.

Svanen – Instiftat av Nordiska Ministerrådet. Sköts av SIS Miljömärkning AB.

KRAV – Kontrollföreningen för ekologisk odling. Märkning av ekologiska livsmedel.

Eu-blomman – EUs miljömärkning


--

Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.

a)Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet. b)Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.

Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:


Under 40.000kr

Man bör följa riktlinjerna för direktupphandling.


Från 40.000kr till 286.000kr

Man måste följa riktlinjerna för direktupphandling.


Från 286000kr upp till tröskelvärdet 1.911.155kr

Följ riktlinjerna för Upphandling. Någon form av annonsering måste ske (Anbudsjournalens officiella databas?).


Över 1.911.155kr

Följ riktlinjerna för Upphandling. Annonsering i EU´s officiella tidning (EUT) måste ske.

---

Fr.o.m. 1 juli 2001 gäller nya regler enligt 6 kap 2a § och 2b § LOU (Lagen om offentlig upphandling) för förenklade upphandlingar och urvalsupphandlingar under tröskelvärdet.

Detta innebär att alla upphandlingar, förutom direktupphandlingar, ska annonseras via kommunens Upphandlingsenhet i Anbudsjournalens officiella databas. Flera upphandlingar av produkter/tjänster inom samma område anses som endast en upphandling. Om värdena då överskrids ska varje enskild upphandling göras enligt denna punkt.

Vid inköp väljs miljömärkta varor ur Upphandlingsenhetens sortiment. Inköpen samordnas i största möjliga mån för att minska transporterna.

---

Anbud/offertförfrågan a) Huvudprinciper vid förfrågan.

 • Befintliga konkurrensmöjligheter ska utnyttjas.
 • Upphandlingen ska även i övrigt genomföras affärsmässigt.
 • Anbudsgivare, anbudssökande och anbud ska behandlas objektivt.


b) Vid inköp av produkter/tjänster ska man ställa krav på

 • Miljöanpassning
 • Återvinning
 • Kvalitet
 • Leveranssätt/-villkor
 • Prestanda
 • Garantier
 • Service
 • Ekonomisk kontroll

Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida för miljöanpassad upphandling.

I samband med offert-/anbudsförfrågan anlitas vid behov Upphandlingsenheten för stöd.

Hänvisningar -Lagen om offentlig upphandling (LOU).

-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.

-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.

-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (http://intra.lund.se).

-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).

Personliga verktyg