Inköp och upphandling

Från Miljoledning

Version från den 10 mars 2016 kl. 10.04 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Denna rutin säkerställer att inköp/upphandling tillgodoser behovet av produkter/tjänster till lägsta möjliga totalkostnad i enlighet med Lunds kommuns upphandlingsstrategi och Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.


Genomförande

1. I möjligaste mån ska inköp/upphandling, om inte särskilda skäl föreligger, följa gällande avtal och regler enligt Lunds kommuns Upphandlingsenhets avtal med leverantörer. Information om kommunens avtal finns på kommunens medarbetarportal. 2. Inom dessa avtal gör val av produkt/tjänst.


Välj om möjligt miljömärkta produkter och tjänster enligt:


--

Bra miljöval – Svenska Naturskyddsföreningens märkning.

Svanen – Instiftat av Nordiska Ministerrådet. Sköts av SIS Miljömärkning AB.

KRAV – Kontrollföreningen för ekologisk odling. Märkning av ekologiska livsmedel.

Eu-blomman – EUs miljömärkning


--

Bildskärmar med senaste TCO-märkning väljs.

a) Utröna vilken kvalitet som behövs för att produkten/tjänsten ska motsvara behovet.

b) Välj produkt/tjänst till bästa pris utifrån efterfrågad kvalitet och miljöpåverkan.

Om inte avtal finns ska offertförfrågan följa Lunds kommuns upphandlingsstrategi, punkt 2 samt nedanstående punkter:


Se Inloggad:

https://www.lund.se/Inloggad/Stod-i-arbetet/Upphandlingar-avtal-och-inkop/

Samma krav ställs på eventuell underentreprenör. Se MSRs hemsida[1] för miljöanpassad upphandling.

I samband med offert-/anbudsförfrågan anlitas vid behov Upphandlingsenheten för stöd.

Hänvisningar

-Lagen om offentlig upphandling (LOU).

-Miljöpolicy för upphandling i Lunds kommun.

-Strategi för upphandling för hållbar utveckling i Lunds kommun.

-Upphandlingsenhetens avtalsförteckning (leta upp på Lunds kommuns hemsida).

-Miljöanpassad upphandling från Miljöstyrningsrådets Upphandlingskriterier med miljökrav för olika varor och tjänster (www.msr.se).

Personliga verktyg