Intern och extern miljökommunikation

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Genomförande Stadsbyggnadsdirektören är ytterst ansvarig för den miljöinformation som sprids inom och utanför organisationen. ==Intern kommunikation== För att hålla a…')
m (Skyddade Intern och extern miljökommunikation ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))
 

Nuvarande version från 5 oktober 2010 kl. 09.18

Genomförande

Stadsbyggnadsdirektören är ytterst ansvarig för den miljöinformation som sprids inom och utanför organisationen.

Intern kommunikation

För att hålla aktualitet i miljöarbetet ska det finnas en stående miljöpunkt på samtliga lednings- och avdelningsmöten då frågor rörande miljöarbetet kan diskuteras t.ex. måluppfyllelse. Miljösamordnaren har även möjlighet att komma in på denna punkt och informera.

Alla anställda som har förslag på miljöförbättringar kan delge dem till miljösamordnaren.

Miljöinformation kan spridas via de interna kanalerna som e-post, dokument på medarbetarportalen eller som kontorsmeddelande eller andra dokument och/eller länkar; på förvaltningsmötet (efter varje Byggnadsnämnd) och på avdelningsmöten eller särskilt anordnade miljöträffar.

Extern kommunikation

  • Allmänheten - Miljöpolicyn finns på hemsidan. Miljöpolicyn och miljöredovisningen lämnas ut vid begäran.
  • Kunder - Erbjuds miljöinformation vid begäran.
  • Myndigheter - Berörda handläggare ansvarar för kommunikation med miljöförvaltningen och andra miljömyndigheter.
  • Leverantörer, entreprenörer - Vid egna inköp och upphandlingar kommuniceras Stadsbyggnadskontorets miljökrav enligt Inköp och upphandlingsrutin.
  • Massmedia - Berörda handläggare ansvarar för kommunikation med massmedia vad gäller miljöfrågor.
Personliga verktyg