Internrevision

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Tog bort skydd av "Internrevision")
Rad 3: Rad 3:
Det finns två huvudsakliga typer av revision: '''dokumentrevision''' (kontroll för att se att dokumenten överensstämmer med kraven) och '''verksamhetsrevision''' (kontroll för att se att verksamheten utförs i enlighet med dokumenten).
Det finns två huvudsakliga typer av revision: '''dokumentrevision''' (kontroll för att se att dokumenten överensstämmer med kraven) och '''verksamhetsrevision''' (kontroll för att se att verksamheten utförs i enlighet med dokumenten).
   
   
-
Två gånger per år revideras Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem av internrevisorer (enligt tidsplanen). Hela miljöledningssystemet ska ha reviderats under en treårsperiod.
+
En gång  per år (tidigare - två gånger per år) revideras Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem av internrevisorer (enligt tidsplanen). Hela miljöledningssystemet ska ha reviderats under en treårsperiod.
   
   
Ett revisionsprogram ska upprättas av miljösamordnaren inför internrevisionen det första året i perioden. Med revisionsprogram menas att det ska bestämmas vilka standard kapitel/stycken i kravlistan för miljöledningsystem i Lunds kommun (eller delar av dessa)som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden (se revisionsprogram).
Ett revisionsprogram ska upprättas av miljösamordnaren inför internrevisionen det första året i perioden. Med revisionsprogram menas att det ska bestämmas vilka standard kapitel/stycken i kravlistan för miljöledningsystem i Lunds kommun (eller delar av dessa)som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden (se revisionsprogram).

Versionen från 5 december 2011 kl. 10.28

Genomförande

Det finns två huvudsakliga typer av revision: dokumentrevision (kontroll för att se att dokumenten överensstämmer med kraven) och verksamhetsrevision (kontroll för att se att verksamheten utförs i enlighet med dokumenten).

En gång per år (tidigare - två gånger per år) revideras Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem av internrevisorer (enligt tidsplanen). Hela miljöledningssystemet ska ha reviderats under en treårsperiod.

Ett revisionsprogram ska upprättas av miljösamordnaren inför internrevisionen det första året i perioden. Med revisionsprogram menas att det ska bestämmas vilka standard kapitel/stycken i kravlistan för miljöledningsystem i Lunds kommun (eller delar av dessa)som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden (se revisionsprogram).

Vid varje internrevisionstillfälle ska en revisionsledare utses och minst en internrevisor utses. Revisionsledaren är ansvarig för genomförandet av revisionen och skrivandet av revisionsrapporten. Stadsbyggnadsdirektören ska godkänna de av miljösamordnaren föreslagna internrevisorerna.

Krav på internrevisorn är:

  • kunskap om ISO14001/ kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun
  • objektivitet/opartiskhet
  • revisionskunskap
  • översiktlig kunskap om verksamheten
  • miljökunskap.

Internrevisorerna ska upprätta en revisionsplan (planering av revisionen med intervjuer och andra aktiviteter inlagda) för internrevisionstillfället som godkänns av stadsbyggnadsdirektören (se Blankett för revisionsplan).

Revisionstillfället ska avslutas med en revisionsrapport. Avvikelser och noteringar ska presenteras på avvikelseblanketter. Revisionsrapporten lämnas till miljösamordnaren och stadsbyggnadsdirektören. Hanteringen av avvikelser följer avvikelserutinen.

Personliga verktyg