Internrevision 2012-05-28

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 21: Rad 21:
Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?')
Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?')
-
Verksamhetsrevision kommer att ske inom 14 dagar från dagens datum. Revisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av tre medarbetare på förvaltningen.
+
Verksamhetsrevisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av två medarbetare på förvaltningen.
 +
 
 +
Resultatet av verksamhetsrevisionen 2012-05
 +
 
 +
Fyra förbättringsförslag framkom vid intervjuer och besök i verksamheten:
 +
1.Det är oklart vad som sker med glödlampor och lysrör på byggmästargatan. Åtgärd: kolla upp detta. Ansvar: Jonas Andréasson.
 +
2. Säkerhetsdatabladen var 4 år gamla, men då fotolabbet ska avvecklas gör det inget. Åtgärd: Tänk på att be Sysav komma och hämta alla kemikalier vid avvecklingen av fotolabbet. Ansvar: Jonas Andréasson.
 +
3. Information om tjänstebil och flyg ur transportriktlinjerna kan behöva göras. Tänk på att cykelansvarig måste få reda på om cyklarna går sönder. Ansvar: MS
 +
4. Det är oklart hur stor omfattningen är av miljöhänsyn i planeringen. Fundera på hur man kan följa upp planerna t.ex. titta på en gammal plan och jämför med en ny och hur blev det i verkligheten. Göra enkät? Ansvar: Inga Hallén.
 +
 
 +
De intervjuade visade stort engagemang och intresse för frågorna. Totalt framkom det 8 förbättringsförslag under internrevisionen.

Versionen från 18 mars 2013 kl. 08.21

Internrevision gjordes på styckena 4,5, 11 och 12 i kravlistan.

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Dokumentrevision gjordes 2012-05-28. Identifierade fyra förbättringsförslag som dokumenteras i form av "disskusionsinlägg" i Wiki vid respektive punkt. Sammanfattningsvis handlar två av förbättrinsförslagen om att återupprätta inaktuella länkar, en handlar om uppföljning av handlingsplan 1a och en om transportrutinens aktualitet och giltighet (i delar/helhet).


Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.')

Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.')


Diskussion:Inköp och upphandling ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Upphandlingsenhetens avtalsförteckning bör länken korrigeras och förbättras så att den inte kan bli olänkad igen - om möjligt.')

Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?')

Verksamhetsrevisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av två medarbetare på förvaltningen.

Resultatet av verksamhetsrevisionen 2012-05

Fyra förbättringsförslag framkom vid intervjuer och besök i verksamheten: 1.Det är oklart vad som sker med glödlampor och lysrör på byggmästargatan. Åtgärd: kolla upp detta. Ansvar: Jonas Andréasson. 2. Säkerhetsdatabladen var 4 år gamla, men då fotolabbet ska avvecklas gör det inget. Åtgärd: Tänk på att be Sysav komma och hämta alla kemikalier vid avvecklingen av fotolabbet. Ansvar: Jonas Andréasson. 3. Information om tjänstebil och flyg ur transportriktlinjerna kan behöva göras. Tänk på att cykelansvarig måste få reda på om cyklarna går sönder. Ansvar: MS 4. Det är oklart hur stor omfattningen är av miljöhänsyn i planeringen. Fundera på hur man kan följa upp planerna t.ex. titta på en gammal plan och jämför med en ny och hur blev det i verkligheten. Göra enkät? Ansvar: Inga Hallén.

De intervjuade visade stort engagemang och intresse för frågorna. Totalt framkom det 8 förbättringsförslag under internrevisionen.

Personliga verktyg