Internrevision 2012-05-28

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 13: Rad 13:
Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.')
Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.')
 +
Kommentar om var rutinerna finns är infört i miljöledningssystemet, i stället för länkning, då strukturen ständigt omvanldas och länkarna blir inaktuella. --[[Special:Bidrag/10.34.224.175|10.34.224.175]] 18 mars 2013 kl. 08.28 (UTC)
Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.')
Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --[[Användare:Jonas Andréasson|Jonas Andréasson]] 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.')

Versionen från 18 mars 2013 kl. 08.28

Internrevision gjordes på styckena 4,5, 11 och 12 i kravlistan.

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Dokumentrevision gjordes 2012-05-28. Identifierade fyra förbättringsförslag som dokumenteras i form av "disskusionsinlägg" i Wiki vid respektive punkt. Sammanfattningsvis handlar två av förbättrinsförslagen om att återupprätta inaktuella länkar, en handlar om uppföljning av handlingsplan 1a och en om transportrutinens aktualitet och giltighet (i delar/helhet).


Diskussion:Verksamhetens utförande ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Länkar till medarbetarportalen/system som har verksamhetsflödeskontroll införs eller pekas till.') Kommentar om var rutinerna finns är infört i miljöledningssystemet, i stället för länkning, då strukturen ständigt omvanldas och länkarna blir inaktuella. --10.34.224.175 18 mars 2013 kl. 08.28 (UTC)

Diskussion:Transportrutin ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Kolla upp om rutinen är aktuell? Lisiane skickar text till Jonas som lägger in. Info skall ut till personalen vid nästa APT.')


Diskussion:Inköp och upphandling ‎ (Skapade sidan med '==Internrevision 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Upphandlingsenhetens avtalsförteckning bör länken korrigeras och förbättras så att den inte kan bli olänkad igen - om möjligt.')

Diskussion:Handlingsplan 1a ‎ (Skapade sidan med '==Internrevison 20120528== --Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 09.38 (UTC)Nyckeltal - kan man ta in de nyckeltalen som man lagt in i miljöredovisningen?')

Verksamhetsrevisionen genomförs i form av intervju av Ingvar Nilsson och besök i fotosektionen och av två medarbetare på förvaltningen.

Resultatet av verksamhetsrevisionen 2012-05

Fyra förbättringsförslag framkom vid intervjuer och besök i verksamheten: 1.Det är oklart vad som sker med glödlampor och lysrör på byggmästargatan. Åtgärd: kolla upp detta. Ansvar: Jonas Andréasson. 2. Säkerhetsdatabladen var 4 år gamla, men då fotolabbet ska avvecklas gör det inget. Åtgärd: Tänk på att be Sysav komma och hämta alla kemikalier vid avvecklingen av fotolabbet. Ansvar: Jonas Andréasson. 3. Information om tjänstebil och flyg ur transportriktlinjerna kan behöva göras. Tänk på att cykelansvarig måste få reda på om cyklarna går sönder. Ansvar: MS 4. Det är oklart hur stor omfattningen är av miljöhänsyn i planeringen. Fundera på hur man kan följa upp planerna t.ex. titta på en gammal plan och jämför med en ny och hur blev det i verkligheten. Göra enkät? Ansvar: Inga Hallén.

De intervjuade visade stort engagemang och intresse för frågorna. Totalt framkom det 8 förbättringsförslag under internrevisionen.

Personliga verktyg