Internrevision 2013-03-18

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Internrevision 2013-03-18


Internrevision gjordes på styckena 8,9 och 10 i kravlistan.

8. kompetens, utbildning och medvetenhet

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner.


Föregående revisions avvikelser har gåtts igenom. Konstaterades att samtliga utom 5 och 6 var åtgärdade. 5 och 6 kvarstår därför till denna revision.

8. kompetens, utbildning och medvetenhet

Denna punkt har delvis försämrats då personalomsättningen är ganska hög på SBK. Man hinner helt enkelt inte med att utbilda i den takt som personalen kommer och går. Dock brukar de nyanställda redan ha kännedom om miljöledningssystem från tidigare arbetsgivare. För att få kompetens i SBKs miljöledningssystem bör en speciell genomgång göras. Vid arbetsplatsträffar informeras kontinuerligt om miljöledningssystemet existens och uppbyggnad och fingervisning ges om att titta in där. Dock krävs en speciell genomgång för de som inte fått detta för att man skall kunna säga att kompetensen är spridd.

Personliga verktyg