Internrevision 2016-02-22

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Internrevision 2018-02-22== ===Allmänt=== Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision h…')
Rad 12: Rad 12:
'''7 Miljömål och åtgärder'''
'''7 Miljömål och åtgärder'''
 +
'''8 Kompetens och medvetenhet'''
'''8 Kompetens och medvetenhet'''
 +
'''9 Kommunikation'''
'''9 Kommunikation'''
 +
'''10 Miljöledningsrutiner'''
'''10 Miljöledningsrutiner'''
 +
'''11 Verksamhetsrutiner'''
'''11 Verksamhetsrutiner'''
 +
'''12 Dokumentstyrning'''
'''12 Dokumentstyrning'''
 +
'''13 Beredskap och agerande vid nödlägen'''
'''13 Beredskap och agerande vid nödlägen'''
 +
'''14 Övervakning, mätning och miljöredovisning'''
'''14 Övervakning, mätning och miljöredovisning'''
 +
'''15 Revision av miljöledningssystem'''
'''15 Revision av miljöledningssystem'''
 +
'''16 Ledningens genomgång'''
'''16 Ledningens genomgång'''

Versionen från 22 februari 2018 kl. 14.16

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

8 Kompetens och medvetenhet

9 Kommunikation

10 Miljöledningsrutiner

11 Verksamhetsrutiner

12 Dokumentstyrning

13 Beredskap och agerande vid nödlägen

14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

15 Revision av miljöledningssystem

16 Ledningens genomgång


Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöpolicyn
  • Vad är ditt ansvar?
  • Vad är dina befogenheter?
  • Hur håller du reda på vilka lagar som gäller ditt arbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg