Internrevision 2016-02-22

Från Miljoledning

Version från den 22 februari 2018 kl. 14.16 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder 8 Kompetens och medvetenhet 9 Kommunikation 10 Miljöledningsrutiner 11 Verksamhetsrutiner 12 Dokumentstyrning 13 Beredskap och agerande vid nödlägen 14 Övervakning, mätning och miljöredovisning 15 Revision av miljöledningssystem 16 Ledningens genomgång


Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöpolicyn
  • Vad är ditt ansvar?
  • Vad är dina befogenheter?
  • Hur håller du reda på vilka lagar som gäller ditt arbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg