Internrevision 2018-02-22

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Dialog med handläggare)
(Dialog med handläggare)
Rad 38: Rad 38:
====Dialog med handläggare====
====Dialog med handläggare====
* Var finns Miljöledningssystemet?
* Var finns Miljöledningssystemet?
-
* Vad är ditt ansvar?
+
* Hur jobbar du med miljö i ditt arbete kopplat till kommunens miljömål?
-
* Vad är dina befogenheter?
+
* Hur håller du dig uppdaterad med miljöarbete?
-
* Hur håller du reda på vilka lagar som gäller ditt arbete?
+
* Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
* Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
* Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
* Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?

Versionen från 22 februari 2018 kl. 14.47

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

8 Kompetens och medvetenhet

9 Kommunikation

10 Miljöledningsrutiner

11 Verksamhetsrutiner

12 Dokumentstyrning

13 Beredskap och agerande vid nödlägen

14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

15 Revision av miljöledningssystem

16 Ledningens genomgång


Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöledningssystemet?
  • Hur jobbar du med miljö i ditt arbete kopplat till kommunens miljömål?
  • Hur håller du dig uppdaterad med miljöarbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg