Internrevision 2018-02-22

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Internrevisionens omfattning)
(Internrevisionens omfattning)
Rad 29: Rad 29:
'''11 Verksamhetsrutiner'''
'''11 Verksamhetsrutiner'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
 +
'''12 Dokumentstyrning'''
'''12 Dokumentstyrning'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
 +
'''13 Beredskap och agerande vid nödlägen'''
'''13 Beredskap och agerande vid nödlägen'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
 +
'''14 Övervakning, mätning och miljöredovisning'''
'''14 Övervakning, mätning och miljöredovisning'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
 +
'''15 Revision av miljöledningssystem'''
'''15 Revision av miljöledningssystem'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
 +
'''16 Ledningens genomgång'''
'''16 Ledningens genomgång'''
 +
 +
Planeras våren 2018.
===Verksamhetsrevision===
===Verksamhetsrevision===

Versionen från 22 februari 2018 kl. 15.01

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

Miljöaspektlistan är uppdaterad 2018. Mål och åtgärder finns i Stratsys. LundaEko och miljöledning är integrerade. Ytterligare åtgärder kopplat till de betydande miljöaspekterna kommer att tas upp på ledningens genomgång våren 2018.

8 Kompetens och medvetenhet

Avvikelse 1 - All personal har inte fått en genomgång av miljöledningssystemet. Åtgärd - ta upp på ledningsgruppens genomgång. Se till att all personal får en gemensam genomgång av miljöledningssystemet.

9 Kommunikation

Ingen avvikelse.

10 Miljöledningsrutiner

Ingen avvikelse.


11 Verksamhetsrutiner

Ingen avvikelse.


12 Dokumentstyrning

Ingen avvikelse.


13 Beredskap och agerande vid nödlägen

Ingen avvikelse.


14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

Ingen avvikelse.


15 Revision av miljöledningssystem

Ingen avvikelse.


16 Ledningens genomgång

Planeras våren 2018.

Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöledningssystemet?
  • Hur jobbar du med miljö i ditt arbete kopplat till kommunens miljömål?
  • Hur håller du dig uppdaterad med miljöarbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg