Internrevision 2018-02-22

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Dialog med handläggare)
(Internrevisionens omfattning)
Rad 12: Rad 12:
'''7 Miljömål och åtgärder'''
'''7 Miljömål och åtgärder'''
 +
 +
Miljöaspektlistan är uppdaterad 2018. Mål och åtgärder finns i Stratsys. LundaEko och miljöledning är integrerade. Ytterligare åtgärder kopplat till de betydande miljöaspekterna kommer att tas upp på ledningens genomgång  våren 2018.
'''8 Kompetens och medvetenhet'''
'''8 Kompetens och medvetenhet'''
 +
 +
Avvikelse 1 - All personal har inte fått en genomgång av miljöledningssystemet.  Åtgärd - ta upp på ledningsgruppens genomgång. Se till att all personal får en gemensam genomgång av miljöledningssystemet.
'''9 Kommunikation'''
'''9 Kommunikation'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
'''10 Miljöledningsrutiner'''
'''10 Miljöledningsrutiner'''
 +
 +
Ingen avvikelse.
 +
'''11 Verksamhetsrutiner'''
'''11 Verksamhetsrutiner'''
Rad 30: Rad 39:
'''16 Ledningens genomgång'''
'''16 Ledningens genomgång'''
-
 
===Verksamhetsrevision===
===Verksamhetsrevision===

Versionen från 22 februari 2018 kl. 14.57

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

Miljöaspektlistan är uppdaterad 2018. Mål och åtgärder finns i Stratsys. LundaEko och miljöledning är integrerade. Ytterligare åtgärder kopplat till de betydande miljöaspekterna kommer att tas upp på ledningens genomgång våren 2018.

8 Kompetens och medvetenhet

Avvikelse 1 - All personal har inte fått en genomgång av miljöledningssystemet. Åtgärd - ta upp på ledningsgruppens genomgång. Se till att all personal får en gemensam genomgång av miljöledningssystemet.

9 Kommunikation

Ingen avvikelse.

10 Miljöledningsrutiner

Ingen avvikelse.


11 Verksamhetsrutiner

12 Dokumentstyrning

13 Beredskap och agerande vid nödlägen

14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

15 Revision av miljöledningssystem

16 Ledningens genomgång

Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöledningssystemet?
  • Hur jobbar du med miljö i ditt arbete kopplat till kommunens miljömål?
  • Hur håller du dig uppdaterad med miljöarbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg