Internrevision 2018-02-22

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Internrevision 2018-02-22== ===Allmänt=== Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision h…')
(Dialog med handläggare)
Rad 37: Rad 37:
====Dialog med handläggare====
====Dialog med handläggare====
-
* Var finns Miljöpolicyn
+
* Var finns Miljöledningssystemet?
* Vad är ditt ansvar?
* Vad är ditt ansvar?
* Vad är dina befogenheter?
* Vad är dina befogenheter?

Versionen från 22 februari 2018 kl. 14.45

Innehåll

Internrevision 2018-02-22

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla tidigare anmärkningarna från föregående internrevision har åtgärdats eller är pågående, utom nr 1, intressentanalys som inte genomförts.

Vad gäller senaste externrevisionen behövs ytterligare arbete gällande anmärkningar genomföras.


Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 7 till 16 i kravlistan.

7 Miljömål och åtgärder

8 Kompetens och medvetenhet

9 Kommunikation

10 Miljöledningsrutiner

11 Verksamhetsrutiner

12 Dokumentstyrning

13 Beredskap och agerande vid nödlägen

14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

15 Revision av miljöledningssystem

16 Ledningens genomgång


Verksamhetsrevision

Dialog kommer att föras med utvalda handläggare.

Dialog med handläggare

  • Var finns Miljöledningssystemet?
  • Vad är ditt ansvar?
  • Vad är dina befogenheter?
  • Hur håller du reda på vilka lagar som gäller ditt arbete?
  • Vad ser du som kan medföra miljöförbättringar inom vår verksamhet?
  • Vad kan du göra för att uppnå miljöförbättringar?
Personliga verktyg