Internrevision 2019-10-16

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Internrevision 2019-10-16)
(Allmänt)
Rad 5: Rad 5:
Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser.
Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser.
Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.
Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs.
 +
Vid denna revision framkom två avvikelser, se nedan.
===Internrevisionens omfattning===
===Internrevisionens omfattning===

Versionen från 16 oktober 2019 kl. 13.44

Innehåll

Internrevision 2019-10-16

Allmänt

Kontroll har gjorts mot föregående revisionsrapports avvikelser. Alla avvikelser från internrevision 2018 och externrevision 2016 är avklarade och stängs. Vid denna revision framkom två avvikelser, se nedan.

Internrevisionens omfattning

Internrevision gjordes på styckena 1 till 6 i kravlistan.


1.Organisationens förutsättningar och intressenters krav Avvikelse 1 - Omvärldsanalys har inte gjorts då metoden är ny. Planeras göras under hösten.


2. Ledarskap Ingen avvikelse.


3. Miljöpolicy Ingen avvikelse.


4. Roller, ansvar och befogenheter Ingen avvikelse. Notering dock att Miljöledningspunkt på APT inte alltid gås igenom.


5. Miljöaspekter Avvikelse 2 - Miljöaspektlistan bör uppdateras utifrån beslut på ledningens genomgång 2019-09-25.


6. Lagar och andra bindande krav Ingen avvikelse

Verksamhetsrevision

Intervjufråga till avdelningscheferna har mailats ut angående om APT innehåller miljöledningspunkt. Ingen övrig intervju hålls då det snart skall genomföras en externrevision.

Personliga verktyg