Intressentanalys (2019-09-04)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Denna intressentanalys görs för att hitta verksamhetens intressenter och identifiera deras miljökrav/förväntningar, samt för att prioritera bland dessa krav utifrån risken…')
Rad 1: Rad 1:
Denna intressentanalys görs för att hitta verksamhetens intressenter och identifiera deras miljökrav/förväntningar, samt för att prioritera bland dessa krav utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De viktigaste kraven är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.  
Denna intressentanalys görs för att hitta verksamhetens intressenter och identifiera deras miljökrav/förväntningar, samt för att prioritera bland dessa krav utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De viktigaste kraven är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.  
-
(Bild 1)
+
[[Fil:Intressentanalys1.jpg]]
Instruktion: Fyll i er kärnverksamhet på den streckande linjen och andra relevanta delar av verksamhetens process. Fyll därefter i vilka intressenter som finns i respektive steg i processen. Utöka och ändra tabellen vid behov. För sedan över alla intressenter till tabellen nedan.
Instruktion: Fyll i er kärnverksamhet på den streckande linjen och andra relevanta delar av verksamhetens process. Fyll därefter i vilka intressenter som finns i respektive steg i processen. Utöka och ändra tabellen vid behov. För sedan över alla intressenter till tabellen nedan.

Versionen från 16 oktober 2019 kl. 11.59

Denna intressentanalys görs för att hitta verksamhetens intressenter och identifiera deras miljökrav/förväntningar, samt för att prioritera bland dessa krav utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De viktigaste kraven är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.

Fil:Intressentanalys1.jpg Instruktion: Fyll i er kärnverksamhet på den streckande linjen och andra relevanta delar av verksamhetens process. Fyll därefter i vilka intressenter som finns i respektive steg i processen. Utöka och ändra tabellen vid behov. För sedan över alla intressenter till tabellen nedan.

  • Med kärnverksamhet menas förvaltningens/bolagets huvudverksamhet t.ex. för en utbildningsförvaltning kan kärnverksamheten vara pedagogisk verksamhet/undervisning, för en miljöförvaltning kan kärnverksamheten vara miljötillsyn och för ett stadsbyggnadskontor kan det vara samhällsplanering. Vissa verksamheter kan ha flera kärnverksamheter, skriv då in dessa.

Prioritera intressentkrav Diskutera i miljöledningsgruppen/andra relevanta forum för att få fram vilka krav/förväntningar respektive intressent har vad gäller verksamheten kopplat till miljö. Sedan prioriterar gruppen vilka av dessa krav som är viktigast utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.

(bild2) Instruktion: Lista alla intressenter från övningen på sida 1. Diskutera fram till eller ta reda på intressenternas krav/förväntningar och fyll i tabellen. Gör därefter en prioritering. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter. Ange hur de hanteras.

Personliga verktyg