Intressentanalys (2019-09-04)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
[[Fil:Intressentanalys1.jpg]]
[[Fil:Intressentanalys1.jpg]]
 +
Instruktion: Fyll i er kärnverksamhet på den streckande linjen och andra relevanta delar av verksamhetens process. Fyll därefter i vilka intressenter som finns i respektive steg i processen. Utöka och ändra tabellen vid behov. För sedan över alla intressenter till tabellen nedan.
Instruktion: Fyll i er kärnverksamhet på den streckande linjen och andra relevanta delar av verksamhetens process. Fyll därefter i vilka intressenter som finns i respektive steg i processen. Utöka och ändra tabellen vid behov. För sedan över alla intressenter till tabellen nedan.
Rad 9: Rad 10:
Diskutera i miljöledningsgruppen/andra relevanta forum för att få fram vilka krav/förväntningar respektive intressent har vad gäller verksamheten kopplat till miljö. Sedan prioriterar gruppen vilka av dessa krav som är viktigast utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.  
Diskutera i miljöledningsgruppen/andra relevanta forum för att få fram vilka krav/förväntningar respektive intressent har vad gäller verksamheten kopplat till miljö. Sedan prioriterar gruppen vilka av dessa krav som är viktigast utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.  
-
(bild2)
+
[[Fil:Sammansatt.jpg]]
 +
 
Instruktion: Lista alla intressenter från övningen på sida 1. Diskutera fram till eller ta reda på intressenternas krav/förväntningar och fyll i tabellen. Gör därefter en prioritering. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter. Ange hur de hanteras.
Instruktion: Lista alla intressenter från övningen på sida 1. Diskutera fram till eller ta reda på intressenternas krav/förväntningar och fyll i tabellen. Gör därefter en prioritering. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter. Ange hur de hanteras.

Versionen från 16 oktober 2019 kl. 12.00

Denna intressentanalys görs för att hitta verksamhetens intressenter och identifiera deras miljökrav/förväntningar, samt för att prioritera bland dessa krav utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De viktigaste kraven är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.

Fil:Intressentanalys1.jpg

Instruktion: Fyll i er kärnverksamhet på den streckande linjen och andra relevanta delar av verksamhetens process. Fyll därefter i vilka intressenter som finns i respektive steg i processen. Utöka och ändra tabellen vid behov. För sedan över alla intressenter till tabellen nedan.

  • Med kärnverksamhet menas förvaltningens/bolagets huvudverksamhet t.ex. för en utbildningsförvaltning kan kärnverksamheten vara pedagogisk verksamhet/undervisning, för en miljöförvaltning kan kärnverksamheten vara miljötillsyn och för ett stadsbyggnadskontor kan det vara samhällsplanering. Vissa verksamheter kan ha flera kärnverksamheter, skriv då in dessa.

Prioritera intressentkrav Diskutera i miljöledningsgruppen/andra relevanta forum för att få fram vilka krav/förväntningar respektive intressent har vad gäller verksamheten kopplat till miljö. Sedan prioriterar gruppen vilka av dessa krav som är viktigast utifrån risken/möjligheten att uppnå miljöresultat/mål. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter.

Fil:Sammansatt.jpg

Instruktion: Lista alla intressenter från övningen på sida 1. Diskutera fram till eller ta reda på intressenternas krav/förväntningar och fyll i tabellen. Gör därefter en prioritering. De högst prioriterade kraven/förväntningarna är bindande krav och kan leda till förändringar i rutin/process eller aktiviteter. Ange hur de hanteras.

Personliga verktyg