LundaEko Mål 2

Från Miljoledning

Version från den 27 november 2014 kl. 16.10 av Jonas Andreasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Mål 2.

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till en mer hållbar konsumtion.


Delmål och ansvar


2.1 Vid alla upphandlingar av varor, produkter och tjänster, ska Lunds kommun ställa krav, lägst enligt Miljöstyrningsrådets kriterier, BASTA: s kriterier, TCO-märkningen, Svanen, Bra Miljöval, EU-Ecolable eller motsvarande.


2.2 Vid alla upphandlingar ska Lunds kommun ställa krav på att varor, produkter och tjänster ska innehålla så lite som möjligt av miljö- och hälsofarliga ämnen (se faktaruta).


2.3 Vid alla Lunds kommuns upphandlingar där det föreligger risk för brott mot grundläggande arbetsvillkor och mänskliga rättigheter i leverantörskedjan ska sociala och etiska krav ställas och följas upp.


2.4 2016 ska minst 70 procent av inköpskostnaden för livsmedel gälla ekologisk mat. År 2020 ska andelen vara 100 procent. År 2016 ska 100 procent av inköpskostnaden för mejeriprodukter, frukt, grönsaker, nötkött (i första hand naturbeteskött), lammkött (i första hand naturbeteskött), kaffe och te gälla ekologiskt märkt och 100 procent av inköpt fisk ska vara MSC-märkt. Dessutom ska 70 procent av potatisen vara ekologiskt odlad. 2013 var 48,7 procent av alla livsmedelsinköp ekologiska.


2.5 2016 ska 100 procent av kaffe, te, banan, kakaopulver, drickchoklad för automat, fotbollar, vitpeppar och svartpeppar vara rättvisemärkta (beslut KF 6<ref>Beslut kommunfullmäktige 2013-03-21 § 61</ref>).


2.6 Den totala mängden hushållsavfall (se faktaruta) ska minska med 2 procent per år från år 2013 till 2020. 2013 var den totala mängden hushållsavfall 24457 ton.


2.7 Andelen utsorterat avfall (se faktaruta) ur hushållsavfallet ska öka till 55 procent till 2016 och till 65 procent 2020. 2013 var andelen utsorterat avfall 48 procent.


Relaterade dokument

  • Förslag till nya mål för inköp av rättvist producerade produkter i Lunds kommun, 2013-03-21 § 61
  • Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
  • Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
  • Renhållningsordning innehållande avfallsplan och renhållningsföreskrifter för Lunds kommun, 2012-04-26 § 80
Faktaruta
Miljöstyrningsrådet är regeringens expertorgan inom miljöanpassad offentlig upphandling. Miljöstyrningsrådet utvecklar, informerar om och
erbjuder drivande konkreta kriterier för hållbarhetskrav anpassade för användning i offentlig upphandling. Kraven finns i olika nivåer med 
tillhörande motiv och förslag till verifikat. Se mer på www.msr.se
BASTA är ett verktyg för att bygga hållbart.
TCO - Certified, är en internationell hållbarhetscertifiering för IT-produkter.
Svanen är ett officiellt miljömärke i Norden.
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning.
Eu Ecolable eller EU-Blomman, är det gemensamma europeiska miljömärket.
Hushållsavfall - i uppföljningen av mängden hushållsavfall räknas avfall från hushåll och därmed jämförbart avfall från verksamheter,
grovavfall (inkl. avfall lämnat på återvinningscentraler, men exklusive trädgårdsavfall), restavfall (det som går till förbränning) och
matavfall in.
Utsorterat avfall - i uppföljningen av utsorterat avfall räknas matavfall, glasförpackningar, kartongförpackningar och metallförpackningar in.
Med miljö- och hälsofarliga ämnen menas i detta program: utfasningsämnen, prioriterade riskminskningsämnen, SVHC-ämnen och ämnen som finns
uppförda på SIN-listan som hormonstörande. Kemikalieinspektionen delar in kemiska ämnen i utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen
utifrån ämnenas egenskaper. Utfasningsämnen är ämnen med egenskaper som till exempel cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska.
Prioriterade riskminskningsämnen har också allvarliga egenskaper, till exempel allergiframkallande.
SVHC (Substances of Very High Concern) är ämnen upptagna på kandidatförteckningen som är del av EU:s gemensamma kemikalielagstiftning REACH 
(Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals).
SIN- (Substitute It Now) listan är en förteckning över särskilt farliga ämnen som är utvalda utifrån kriterierna för särskilt farliga ämnen
(SVHC) i den europeiska lagstiftningen REACH. SIN-listan innehåller (2014) 47 hormonstörande ämnen. Bakom listan står det Internationella
Kemikaliesekretariatet, ChemSec.
Personliga verktyg