LundaEko Mål 3

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 7: Rad 7:
-
3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.
+
[[LundaEko Mål 3.1|3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.]]
-
''Miljönämnden, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden''
 

Versionen från 27 november 2014 kl. 15.50

Mål 3.

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.


Delmål och ansvar


3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.


3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.

Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden - påverkar dock planeringen!(Jonas Andreassons kommentar!)


Relaterade dokument

  • Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
  • Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
Personliga verktyg