LundaEko Mål 3

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Mål 1.== '''Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.''' Delmål och ansvar 1.1 Lunds kommun ska bidra med kunskap, infor…')
 
(5 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
==Mål 1.==
+
==Mål 3.==
-
'''Att motivera alla som bor och verkar i Lunds kommun att agera för en hållbar utveckling.'''
+
'''Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.'''
Rad 7: Rad 7:
-
1.1 Lunds kommun ska bidra med kunskap, information, goda exempel och verktyg för att göra det enkelt att välja hållbara alternativ.
+
[[LundaEko Mål 3.1|3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.]]
-
''Alla nämnder och styrelser''
 
-
1.2 Lunds kommun ska öka och utveckla samarbetet och dialogen kring hållbar utveckling inom organisationen samt med företag, universitet, organisationer och medborgare.
+
[[LundaEko Mål 3.4|3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.]]
-
''Alla nämnder och styrelser''
 
 +
''Relaterade dokument''
-
1.3 2020 ska Lunds kommuns betygsindex för hur nöjda medborgarna är med kommunens miljöarbete vara minst 75 i SCB:s medborgarundersökning.
+
* Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
-
2011 var betygsindex för Lunds miljöarbete i SCB:s medborgarundersökning 61.
+
-
''Alla nämnder och styrelser''
+
* Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
 +
 
 +
[[Kategori:LundaEko Mål 3]][[Kategori:LundaEko Mål]]

Nuvarande version från 27 november 2014 kl. 16.10

Mål 3.

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.


Delmål och ansvar


3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.


3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.


Relaterade dokument

  • Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
  • Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
Personliga verktyg