LundaEko Mål 3

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(2 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 7: Rad 7:
-
3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.
+
[[LundaEko Mål 3.1|3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.]]
-
''Miljönämnden, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden''
 
-
3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.
+
[[LundaEko Mål 3.4|3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.]]
-
 
+
-
''Kommunstyrelsen, Tekniska nämnden'' - ''påverkar dock planeringen!(Jonas Andreassons kommentar!)''
+
-
 
+
Rad 23: Rad 19:
* Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
* Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
 +
 +
[[Kategori:LundaEko Mål 3]][[Kategori:LundaEko Mål]]

Nuvarande version från 27 november 2014 kl. 16.10

Mål 3.

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.


Delmål och ansvar


3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.


3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.


Relaterade dokument

  • Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
  • Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
Personliga verktyg