LundaEko Mål 3

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 19: Rad 19:
* Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
* Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
 +
 +
[[Kategori:LundaEko Mål 3]][[Kategori:LundaEko Mål]]

Nuvarande version från 27 november 2014 kl. 16.10

Mål 3.

Värna Lundabornas hälsa och miljön genom att minimera exponeringen för miljö- och hälsofarliga ämnen.


Delmål och ansvar


3.1 Lunds kommun ska verka för att sluta kretsloppet av näringsämnen utan att riskera att öka halterna av miljö- och hälsoskadliga ämnen i jordbruksmarken.


3.4 Öka andelen ekologiskt odlad jordbruksmark i Lunds kommun.


Relaterade dokument

  • Lunds kommuns riktlinjer för upphandling, kommunstyrelsen 2012-10-03 § 289
  • Riktlinjer för samhälleliga mål, kommunstyrelsen, 2013-03-06 § 83
Personliga verktyg