LundaEko Mål 4

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Mål 4.

Utsläppen av växthusgaser i Lunds kommun ska minska med minst 50 procent till 2020 jämfört med 1990 och vara nära noll 2050 (beslut KF 7<ref>7 Beslut kommunfullmäktige 2010-08-26 § 173</ref>). 2011 hade koldioxidutsläppen minskat med 4,5 procent jämfört med 1990.


Delmål och ansvar


4.1 Den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri senast 2020 (beslut KF 8 <ref>8 Beslut kommunstyrelsen 2010-01-13 § 19</ref>).


Relaterade dokument

  • Beslut om klimatmål, kommunfullmäktige KF 2010-08-26 §173
  • Beslut om att den kommunala organisationen ska vara fossilbränslefri 2020, kommunstyrelsen, 2010-01-13 § 19
  • LundaMaTs
  • Energiplanen
  • Översiktsplanen, ÖP 2010
  • Riktlinjer för resor och transporter, kommunstyrelsen 2010-04-07 § 115
  • Handlingsplan för miljöfordon i Lunds kommun, kommunfullmäktige 2010-05-27 § 113
  • Energieffektiviseringsstrategin, kommunstyrelsen 2011-04-06 § 142
Personliga verktyg