LundaEko Mål 5

Från Miljoledning

Version från den 27 november 2014 kl. 16.27 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

=Mål 5.

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.


Delmål och ansvar


5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2016.

Kommunstyrelsen, Alla nämnder och styrelser


5.2 Lunds kommun ska ta fram en översvämningskartering för kommunen senast 2015.

Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen


Relaterade dokument

  • Nämnders och styrelser handlingsplaner för klimatanpassning
  • Åtgärdsplan för Lunds avlopp, VA SYD, 2012
  • Dagvattenstrategi för Lunds kommun, VA SYD och Lunds kommun, KS 2013-09-04, § 276
Personliga verktyg