LundaEko Mål 5

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Mål 5.

Alla som bor och verkar i Lunds kommun ska bidra till ett samhälle som är väl anpassat till pågående och förväntade klimatförändringar, och där negativa konsekvenser för människor, samhälle och miljö kan undvikas.


Delmål och ansvar


5.1 Lunds kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan som hanterar förvaltningsövergripande klimatanpassningsfrågor senast 2016.


5.2 Lunds kommun ska ta fram en översvämningskartering för kommunen senast 2015.Relaterade dokument

  • Nämnders och styrelser handlingsplaner för klimatanpassning
  • Åtgärdsplan för Lunds avlopp, VA SYD, 2012
  • Dagvattenstrategi för Lunds kommun, VA SYD och Lunds kommun, KS 2013-09-04, § 276
Personliga verktyg