LundaEko Mål 7

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med '==Mål 7.== '''Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och …')
(Mål 7.)
Rad 7: Rad 7:
-
7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.
+
[[LundaEko Mål 7.1|7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.]]
-
''Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden''
 
-
7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.
+
[[LundaEko Mål 7.4|7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.]]
-
''Miljönämnden, Byggnadsnämnden''
 
-
7.5 Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och på landsbygden.
+
[[LundaEko Mål 7.5|7.5 Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och på landsbygden.]]
-
 
+
-
''Tekniska nämnden, Byggnadsnämnden, Kommunstyrelsen''
+

Versionen från 27 november 2014 kl. 15.22

Mål 7.

Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.


Delmål och ansvar


7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.


7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.


7.5 Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och på landsbygden.


Relaterade dokument

  • Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) KF 2006-03-30 § 46
  • Översiktsplanen, ÖP 2010
  • Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2013-2015, kommunstyrelsen 2012-08-30 § 132
Personliga verktyg