LundaEko Mål 7

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Mål 7.)
 
Rad 26: Rad 26:
* Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2013-2015, kommunstyrelsen 2012-08-30 § 132
* Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2013-2015, kommunstyrelsen 2012-08-30 § 132
 +
 +
[[Kategori:LundaEko Mål 7]][[Kategori:LundaEko Mål]]

Nuvarande version från 27 november 2014 kl. 16.11

Mål 7.

Skydda och utveckla kommunens natur och grönområden på ett sätt som främjar biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt skapa en god tillgänglighet och förutsättningar för rekreation, friluftsliv och natur- och kulturupplevelser.


Delmål och ansvar


7.1 Lunds kommun ska tillgodose alla kommuninvånares behov av och rätt till gröna miljöer.


7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.


7.5 Lunds kommun ska arbeta för att skydda, bevara och utveckla spridningsvägar för olika arter i syfte att stärka den biologiska mångfalden i stadsmiljön och på landsbygden.


Relaterade dokument

  • Grönstruktur-och naturvårdsprogram för Lunds kommun (2006) KF 2006-03-30 § 46
  • Översiktsplanen, ÖP 2010
  • Mark- och bostadsförsörjningsprogrammet, MBP 2013-2015, kommunstyrelsen 2012-08-30 § 132
Personliga verktyg