LundaEko Mål 7.4

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

7.4 Lunds kommun ska verka för att täktverksamhet inte etableras eller utvidgas inom kommunen om det hotar de områden som utpekats som värdefull natur i Lunds kommuns grönstruktur- och naturvårdsprogram eller i Länsstyrelsens naturvårdsprogram.

Personliga verktyg