Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
-
 
Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.
Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.
Rad 14: Rad 13:
Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:
Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:
-
[[Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem]]
+
===[[Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem]]===
-
[[Tekniska förvaltningens miljöledningsystem]]
+
===[[Tekniska förvaltningens miljöledningsystem]]===
==Stöddokument==
==Stöddokument==

Versionen från 8 juli 2014 kl. 06.19

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

Transportrutin

Upphandlingsrutin

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Tekniska förvaltningens miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Policys

LundaEko http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf

Personliga verktyg